دریافت تحقیق رابطه انبوه سازي و رشد جمعيت – 19857

عناوین کلیدی فایل تحقیق رابطه انبوه سازي و رشد جمعيت، شامل: موارد تحقیق, رابطه, انبوه, سازي, و, رشد, جمعيت, می باشد:

توضیحات:

عنوان :

رابطه انبوه سازي و رشد جمعيت
مقدمه:
همراه با رشد شتابان شهر نشيني مسئله تأمين مسكن همواره به عنوان اولين مسئله مهم اقتصادي و اجتماعي در جوامع شهري تبديل شده است . رشد سريع شهرنشيني در كشورها توسعه منابع وامكانات براي پاسخگويي به نياز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در كشورها به دنبال رفع مشكل تأمين مسكن از طرف وزارت مسكن سياستهاي مختلفي اعمال شده است يكي از اين سياستها سياست انبوه سازي مسكن مي باشد
در اين پروژه سعي شده است كه اين سياست را كه به عنوان راه حلي براي مشكل كمبود مسكن در شهرها اعمال شده است بطور موردي در شهر يزد مورد ارزيابي قرار گيرد .
اهميت موضوع تا آن حد است كه مسكن امروزه به عنوان يكي كالاي اساسي بيشترين انگيزه خانوارها به منظور پس انداز ايجاد مي كند . همچنين بيشترين ميزان اشتغالزايي را در بين فعاليتهاي اقتصادي مربوط به بخش مسكن مي باشد
به همين منظور هر سياستي كه به مرحله اجرا مي رسد در صورت عدم كارايي تأثيرات كلاني برروي اقتصاد كشور سرمايه ملي و هزاران فاكتور ديگر خواهد گذاشت.
در اين مقاله سعي بر آن شده است كه كارايي اين سياست كه به عنوان راه حلي براي مشكل كمبود مسكن در شهرها اعمال شده است بطور موردي در شهر يزد مورد ارزيابي قرار گيرد .
هدفي كه زمينه ساز حركت در اين تحقيق مي باشد
بررسي كارايي سياست انبوه سازي در مقابل تك سازي با استفاده از نظرات افراد ساكن دراين مجتمع ها مي باشد به دنبال رسيدن سئوالاتي كه مطرح شد بااستفاده از روش تحليل تجربي حركت كرديم و در طي كار از روش تكميل پرسشنامه جهت اثبات فرضيه هاي پيش بيني شده استفاده شد و نتايج ارزيابي نيز در طول پروژه ارائه شده است .

تاريخچه انبوه سازي :
1- جهان ، 2- ايران 3 – يزد
1) جهان :
روش انبوه سازي و كوچك سازي ريشه در تاريخ و شرايط خاص دارند شايد بتوان سابقه اين امر را در دوران مصر باستان بازيافت . در آن دوران براي هزاران نفر كارگري كه ساختن اهرام ثلاثه را بر عهده داشته اند مجموعه مسكوني متراكم وانبوهي با حداقل امكانات بنا شده بود . كه تنها حكم سرپناهي را داشتند كه آنان را تا حدي تنها از گزند سرماو گرما محفوظ مي داشت در طول تاريخ نيز جابه جايي جهان خانه محقر و كوچك براي زندگي مردم فقير و كم درآمد ايجاد شد؛ كه برخي مناطق بصورت مجموعه هاي مسكوني كوچك ظاهر شده اند .
كوچك سازي و انبوه سازي به تعبير امروزي ريشه در برنامه هاي مسكن شهرهاي صنعتي اروپايي پس از انقلاب صنعتي دارد كه در جهت تأمين مسكن مهاجرين روستايي كه براي كارگري به شهرها آمده بودند و در محيطهاي بسيار آلوده و كثيف وغير انساني زندگي مي كردند ارائه و به اجرا در آمد . وجود اين اماكن نامناسب زيست عاملي در ارائه آرا و اجراي طرحهاي و برنامه هاي متنوعي براي تهيه مسكن مناسب كارگران وشهروندان و اصلاح كالبد و سيما و بافت شهرهايي بود كه طي دوره انقلاب صنعتي شكل گرفته بودند [ نقي زاده ، محمد ، انبوه سازي و پيامدهاي آن ، مجله مسكن انقلاب شماله 15،‌صفحه 4.2]
2) ايران
ابتدا به دليل تقليد از كشورهاي غربي احداث ساختمانهاي بلند مرتبه درايران آغاز شد و پس از آن با تصويب و تدوين قانون تملك آپارتمانها در سال 1343 و سپس تأمين مسكن براي اقشار كم درآمد متوسط رشد سريعتري به خود گرفت از سوي ديگر افزايش درآمد نفت و رونق اقتصادي سبب توسه سريع شهرها و تبع آن بلند مرتبه سازي در سالهاي نيمه نخست دهه 50 شد . پس از آن نيز در دهه 70 فروشي تراكم از سوي شهرداري جهت تأمين بودجه مورد نياز شهرداري از يكسو و افزايش شديد قيمت زميني در شهرهاي بزرگ از سوي ديگر سبب رونق برج سازي درنقاط مختلف تهران شد از ديگر علل گرايش به انبوه سازي مي توان به سودآوري بالا در زمينه كوچك سازي و انبوه سازي اشاره نمود ‍] كيهان زاده ؛ آرش ، بررسي مجتمعهاي مسكوني بلند مرتبه از ديدگاه اجتماعي ، مجله انبوه سازي مسكن ، شماره 6 ، صفه 16]
از نيمه دوم دهه 70 حمايت از الگوي تبديل مسكن در مقياس وسيع با عنوان توسعه وتشويق انبوه سازي به مشابه راهبرد اصلي توسعه بخش مسكن در دستور كار سياستگذاران اين بخش به خصوصي وزارت مسكن و شهرسازي قرار گرفت .مكمل اين راهبرد كاهش مداخلات دولت دربازار زميني و يا به عبارت بهتر آزادسازي بازار زميني بوده است تبلور اين سياست را مي توان در شعار تغيير سياست زمين حمايت به مسكن حمايتي مشاهده كرد به اين ترتيب كاهش مداخله در بازار زميني و تشويق توسعه انبوه سازي مسكن به عنوان دو ستون اصلي در برنامه هاي توسعه مسكن عمل كرده است .[ يزداني ، فردين ، تثبيت بازار زميني و توليد انبوه مسكن ، انبوه سازان مسكن ، صفحة 2]
براساس سياستهاي مسكن در برنامه هاي دوم و سوم توسعه مبتني بر تغيير الگوي مصرف مسكن و كوچك سازي و انبوه سازي در دهه اخير الگوي ساخت مسكن به سمت انبوه سازي و توليد انبوه مسكن سوق پيدا كرده است .[ صادقي‌، افسانه ، رويكردي به تأثيرات انبوه سازي مسكن و سوق جديد بر توسعه درون شهري مجلة انبوه سازان مسكن ،ص 6]
3) يزد
تمايل بسيار زياد خانواده ها جهت دستيابي به مسكن مستقل و دوري گزيني آنها از شكل خانوارهاي گسترده و جمعي به خانوارهاي هسته اي يكي از عواملي است كه تقاضاي مسكن را افزايش داده است كه يكي از اشكال تأمين مسكن وجود پروژه هاي آپارتماني است اين شكل از واحدهاي مسكوني در سال 74 با تكميل و واگذاري آپارتمانهاي مجتمع فيروزه در شهر يزد به شكل واقعي خود شروع شد فاز اول اين مجتمع مسكوني توسط شركت سرمايه گذاري مسكن به تمام رسيد كه شامل 14 بلوك آپارتماني است .

اهداف تحقيق
شناخت وضع موجود مسكن در يزد
شناخت ضعفها و مشكلات مسكن در يزد
ارائه راهكارها جهت بهبود وضعيت مسكن آپارتماني در يزد
دليل خالي ماندن تعداد زيادي از آپاراتمانها در يزد و عدم استفاده از آن