دریافت تحقیق كومارين و وارفارین – 19788

عناوین کلیدی فایل تحقیق كومارين و وارفارین، شامل: موارد تحقیق, كومارين, و, , وارفارین, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , می باشد:

توضیحات:

1-1-1- كومارين
كومارين يك تركيب شيمیايي است كه سمي و داراي يك بوي شيرين است كه در بسياري از گياهان وجود دارد. نام شيميايي آن
1,2-Benzopyrone-2- H-1-Benzopyran-2-one است و داراي ساختار شيميايي زير
می باشد.

و به صورت پيش ماده در چندين ماده ضد انعقاد خون از جمله وارفارین وجود دارد.
و در بعضي از ليزرهاي رنگي نیزاستفاده مي شود. نام كومارين از يك لغت فرانسويcoumarou ‌ گرفته شده است. بيوسنتز كومارين در گياهان از طريق هيدروكسیلاسيون،‌ گليكولیز و حلقه اي شدن اسيد سيناميك است. كومارين همچنين مي تواند در آزمايشگاه از طريق واكنش پركين بين ساليسیل آ لدهيد و انیدريد استيك تهيه شود.

بعضي از مشتقات طبيعي كومارين شامل Umbelliferone‌ (7- هيدروكسي كومارين) و Aesculetin (7 و6 – دي هيدروكسي كومارين) و Herniarin (7- متوكسي كومارين) و psoralen و Imperatorin‌ است.[1]

1-1-2- سميت كومارين ها
كومارين ها اغلب در محصولات تنباكو و به طور مصنوعي از طريق تعويض و يا جانشيني از گروههاي استخلافي در وانيل هم بوجود آمده اند. از اواسط قرن بيستم در بسياري از كشورهاي بزرگ استفاده از كومارين ها به عنوان يك افزوده غذايي ممنوع شده است. زيرا كومارين ها تركيبات سمي هستند كه بر روي جگر و كليه ها اثر مي گذارند هر چند كه كومارين ها برای انسانها ها خطرناك هستند اما به عنوان يك سم قوي براي كشتن جانوارن جونده از جمله موشهاي خرمايي استفاده مي شوند. كومارين ها تركيبات سمي هستند كه ابتدا باعث خون ريزي داخلي و سپس باعث مرگ مي شوند. درسال 1978 ايالت متحده آمريكا استفاده از كومارين را به عنوان مواد افزودني به خوراكي ها ممنوع اعلام كرد چون بررسي ها نشان داد كه اين تركيبات باعث سرطان ريه در انسان مي شوند.
تركيباتي كه هم خانواده با كومارين ها هستند شامل :1- وارفارين 2- بروديفاكوم
3- بروماديولن 4- كومافوريل 5- ديفناكوم كه همه آنها به جزء وارفارین به عنوان عامل کشنده براي جانوران جونده استفاده مي شوند.[2]
2-1 – وارفارین
وارفارين تحت عنوان نامهاي ديگر از جمله كومادين ژانتاون، ‌ماروان و واران هم شناخته شده است.
وافارين يك ماده ضد انعقاد خون است كه به صورت داروي خوردني است و از ان كمتر به صورت تزريقي استفاده مي شود. و بيشتر براي پيشگيري از لخته شدن خون و آمبولي در بيماران استفاده مي شود. وارفارين يك تركيب شيميايي طبيعي و فعال است كه در اكثر گياهان بويژه شيرين بيان و اسطوخودوس و گونه هاي گياهي ديگر ديده شده است.[3]

1-2-1- تاريخچه وارفارين
در سال 1920 يك بيماري ناشناخته در گله گاو در شمال ايالت متحده و كانادا ديده شد.گله گاو بر اثر بيماري مردند و خون ريزي شديد و غير قابل كنترلي درجراحت هاي خيلي كوچك در
گاو ها ديده شد. در سال 1921 فرانک اسچوفيلد يك دامپزشك كانادايي اعلام كرد كه مرگ گاوها خوردن يك نوع علف كپك زده كه از شبدر شيرين بدست مي آيد بوده است كه عملكرد آن مانند يك ضد انعقاد قوي است. درسال 1929 يك دامپزشك ديگر بنام دكتر ال. ام . رودريك اثبات كرد كه مرگ گاوها بدليل از دست دادن عملكرد پروترومبين است .شناختن ماده ضد انعقاد در شبدر به عنوان يك راز باقي ماند. [4] تا سال 1940 كه كارل پاول و دانشجويش هارولد كمپل تعيين كردند كه عامل مرگ گاوها يكي از مشتقات كومارين به نام 4- هيدروكسي كومارين بوده است. در چندسال بعد تركيبات شيمیايي زيادي كشف شد كه خواص شيمیايي مشابهي ما نند ضد انعقادها داشتند. اولين تركيبي كه حالت تجاري پيدا كرد ديكومارول بود كه در سال 1941 ثبت شد.[5]
افراد ديگري تحقيقات گذشته را ادامه دادند تا به يك كومارين قوي كه هم يك
ضد انعقاد است و هم يك سمي قوي براي جوندگان بود رسيدند در نتيجه در سال 1948 وارفارين كشف شد. نام وارفارين ريشه اي از كلمه ي وارف است كه توسط فارغ التحصيلان دانشگاه ویسكونیسم گذاشته شده است. انتهاي كلمه وارف،‌پسوند آرين است كه به خاطر مشتق بودن از كلمه كومارين گرفته شده است. وارفارين اولين بار به عنوان يك سم كشنده جوندگان در آمريكا مورد استفاده قرارگرفت.[6 ]
در حقيقت مكانيسم عمل وارفارين ناشناخته باقي ماند تا اينكه در سال 1978 به عنوان يك دارويي كه باعث غیرفعال شدن ويتامين k و مانع از احياء اپوكسيد ويتامين k‌ مي شود شناخته شد. بعد از يك واقعه در سال 1951 كه يكي از افراد نيروي دريايي براي خود كشي از وارفارين استفاده كرد. ولي در خود كشي ناموفق بود و زنده ماند در نتيجه مطالعات و تحقيقات گذشته از سر گرفته شد و وارفارين به عنوان داروی درماني ضد انعقاد خون كشف شد.[7]
ساختمان شيمايي و فارماكوكينتيك
وارفارين داراي ساختمان شيمايي زير مي باشد.
1-2-2- نام آيوپاك ‌: