دریافت پاورپوینت اختلالات روانی عضوی – 29782

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اختلالات روانی عضوی، شامل: موارد اختلالات روانی عضوی ,دلیریوم ,علایم دلیریوم ,علل دلیریوم,تشخیص افتراقی,دمانس ( زوال عقل ),علائم دمانس,علل دمانس,تشخیص افتراقی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت اختلالات روانی عضوی (12 اسلاید)


بخشی از متن: 
اختلالات روانی عضوی : بیماری های روانی عضوی شامل دلیریوم ودمانس ( زوال عقل ) می باشد . 
دلیریوم : اختلال حاد روانی و قوای ذهنی در اثر اختلال منتشر در دونیمکره است . 
دلیریوم جزء علل شایع اختلالات روانی است و در دو گروه سنی بیشتر دیده می شود .  
 اطفال : ناکامل بودن دستگاه عصبی مرکزی  
افراد بالاتر از شصت سال : کهولت مغز  
فهرست مطالب:
اختلالات روانی عضوی 
دلیریوم 
علایم دلیریوم 
علل دلیریوم
تشخیص افتراقی
دمانس ( زوال عقل )
علائم دمانس
علل دمانس
تشخیص افتراقی