دریافت تحقیق بيماري مولتيپل اسكلروزيس چيست؟ – 19753

عناوین کلیدی فایل تحقیق بيماري مولتيپل اسكلروزيس چيست؟، شامل: موارد تحقیق, بيماري, مولتيپل, اسكلروزيس, چيست؟ می باشد:

توضیحات:

بيماري مولتيپل اسكلروزيس چيست؟
همانطور كه ميدانيم : طبق آهرين آنار بدست آمده ، بعد از عقب ماندگي ذهني 84% وسرطانهاي تنفسي75% ، اسكلروز متعدد يا M S 70% افراد ناتوان در اثر بيماريها را تشكيل مي‌دهد اين بيماري يك بيماري مزمن بوده كه افراد را در سنين مختلف تحت تاثير قرار مي‌دهد. در واقع مي‌توان اينگونه تعريف كرد كه M S ، بيماري مزمن ، پيشرونده و دژنواتيو سيستم اعصاب مركزي مي‌باشد كه نقاط محتلف ميلين را تحت تاثير قرار مي‌دهد اين ميلين در سرتاسر مغز ونخاع و اعصاب بينايي وجود دارد ( قابل ذكر است ميلين پوشش متشكل از چربي و پروتئين است كه اطراف اكسون را احاطه كرده وموجب هدايت سريع امواج عصبي مي‌گردد.). اين تخريب ميلين و جايگزيني آن با پلاك يا لزيونهاي سخت موجب اختلال هدايتي در نتيجه ايجاد علائم گوناگون درفرد مي‌شود . بيماريهاي دميليزيناسيون به خاطر شيوعشان و تمايل آنها به گرفتار كردن جوانان داراي اهميت زيادي مي‌باشند. اين بيماريها مي‌توانند ارثي ويا اكتسابي باشند . M S شايعترين بيماري دميليزاسيون اكتسابي است.
علت بيماري: علت دقيق اين بيماري مشخص نيست اما تحقيقات نشان مي‌دهد كه صدمه ميلين نوعي گرفتاري اوليه است كه به علت عفونت احتمالي ويروسي در اوايل زندگي و ظهور آن به شكل فرآيند ايمني در سالهاي بعد زندگي ايجاد مي‌گردد. در واقع نظريه‌هايي دررابطه با تاثير عامل ويروس ، محيط وژنتيك وجود دارد .
عوامل موثر درايجاد بيماري يا ريسك فاكتورهاي بيماري:
1- سن: سن ابتلاي اين بيماري 40ـ 20 سالگي مي‌باشد اما درسنين كمتر از 15 سال وبيشتر از 50 سال ديده شده وهم اكنون بعنوان بيماري بزرگسالان جوان شناخته شده است
2- جنس: زنان 2 برابر مردان مبتلا مي‌گردند.
3- ژنتيك: اگر‌چه M S يك بيماري ارثي نيست اما دربروز آن عامل ژنتيك نقش دارد يعني بيماران M S نسبت به بقيه افراد داراي كمپلكس ژن روي كروموزم 6 مي‌باشند.
4- عوامل محيطي و ويروسي
5- عفونتها
6- استرسهاي روحي
7- حاملگي
عوامل موثر درتشديد بيماري:‌
امروزه تحقيقات نشان داده‌اند كه فعاليت‌هاي شديد بدني ، خستگي مفرط،ضربات جسمي و جراحي نيزموجب بدتر شدن بيماري مي‌گردند. بين افزايش درجه حرارت بدن و تشديد علاثم رابطه مستقيم وجود دارد. در گرما، علاثم بيمار بيشتر شده وبا كاهش آن رفع مي‌گردد . همچنين در صورت بروز بيماري‌هاي تب‌دار علاثم بيماري تشديد مي‌شوند.
تظاهرات باليني بيماري :M S اغلب بيمارانيكه درشروع اين بيماري جوان هستند دچار حملات شديد وتخفيف علاثم مي‌شوند و در بين حملات هيچ علامتي ندارند . عده‌اي ديگر از بيماران ، دچار نوع مزمن و پيشرونده بيماري مي‌گردند وبا گذشت زمان بر شدت آن علاثم افزوده مي‌گردد. نشانه‌ها و علاثم بسته به محل ضايعه (پلاك ) متفاوت مي‌باشند . شايعترين علاثم : ضعف ، خستگي، اختلال در حركت، اختلال بينايي ، اختلال تكلم، اختلال دفع ادرار و مدفوع ، هايپر رفلكسي، و … مي‌باشند. ضعف اسپاتيك اندامها و ازبين رفتن بازتابهاي شكلي به علت گرفتاري راههاي حركتي اصلي درنخاع شوكي بوجود مي‌آيد.
افسردگي، تحريك‌پذيري بيش از حدعاطفي و حالت سرخوشي نامناسب به علت قطع ارتباط بين قشر مغز وهسته‌‌هاي قاعده‌اي مغز ايجاد مي‌شوند در صورتيكه فرايند بيماري باعث ابتلاي راههاي نخاعي متصل به مراكز دفع ادرار در پل مغزي و شبكه خاجي شده باشد ، مشكلات مثانه ،اجابت مزاج و جنسي بوجود مي‌‌آيد.
تظاهرات ثانويه نيز كه به علت عوارض بوجود مي‌آيند شامل: عفونت مجراي ادرار، گشادي ركتوم، زخمهاي فشاري ، پنوموني، ادم در قسمتهاي آويزان پا مي‌باشند.
سير پيشرفت بيماري: اين بيماري سير متفاوتي را دارد اما شايعترين آن نوع عود كننده بهبود يابنده مي‌باشد . كه اين بيمارپس از يك دوره بهبودي نسبي مجددآ گرفتار مي‌گردد. در طي دوره‌هاي خاموشي نشانه‌ها از بين رفته يا كاهش مي‌يابند. انواع ديگر شامل:
1- MSعود كننده : كهباحملات مكرر اختلال عملكرد نورولوژيك مشخص ميشود.
حملات طي چند روز يا چند هفته پسرفت كرده و ممكن است با بهبود كامل ، ناقص يا عدم بهبود دنبال شود.
2- MS پيشرونده مزمن : باعث بدتر شدن و پيشرفت تدريجي، بدون دوره‌هاي ثبات يا فرو‌كش كردن بيماري شود و غالباً در افراديكه سابقه M S عود كننده دارند بوجود مي‌آيد.
3- MS پيشرونده اوليه : فرد از ابتداي ابتلا به بيماري از خود علاثم پيشرفت نشان داده و گاهي بطور اتفاقي، به مدت خيلي كوتاه بهبودي مختصر از خود نشان مي‌دهند.
4- MS پيشرونده ثانويه : كه پس از دوره عود و بهبودي موقت، مجدداً شروع شده و در پي آن پيشرفت بيماري رخ مي‌دهد و ممكن است با عودهاي مكرر و بهبودي خفيف و دورة خاموشي بيماري همراه باشد يا نباشد.
5- MS خوش‌خيم: كه به بيمار اجازه مي‌دهد كه كاملاً كارايي خود را حفظ نمايد و عمدة بخشهاي دستگاه عصبي خود را بكار گيرد.
6- MS بدخيم: كه پيشرفت سريعي داشته و منجر به بروز ناتواني بارز يا مرگ در مدت زمان كوتاه مي‌شود.
پيش آگهي بيماري MS : در موارديكه پيش‌آگهي بيمار بهتر است شامل:
1- شروع پيش از 40 سالگي
2- آغاز با نوريت بينايي
3- كم بودن دفعات بازگشت بيماري در چند سال اول
4- روند بيماري با فراز ونشيب باشد نه يكنواخت و پيش رونده
پيش‌آگهي بد بيماري:
1- در جنس مذكر باشد .
2-‌ شروع بيماري با گرفتاري همزمان چندين بخش دستگاه مركزي
3- حملات مكرر اوايل بيماري و مسير يكنواخت بيماري
4- آغاز بيماري با نشانه‌هاي
ارزيابي تشخيصي: در الكترو فورز مايع مغزي ـ‌ نخاعي چندين نوار ايمنوگلوبولين G مشاهده مي‌شود كه منعكس كنندة اختلال در ايمنو گلوبولين هاست. آنتي باديهاي غيرطبيعي از كلاس ايمونوگلوبولين در 95% از مبتلايان به اسكلروز متعدد و ؟ مي‌شوند . تغييرات آتروميك مغزي بيماري در اسكن توموگرافي كامپيوتري مشاهده مي‌شوند . در حال حاضر مهمترين وسيله براي تشخيص پلاكهاي كوچك و ارزيابي سير بيماري و