دریافت تحقیق توليد ناب – 19700

عناوین کلیدی فایل تحقیق توليد ناب، شامل: موارد تحقیق, توليد, ناب می باشد:

توضیحات:

توليد ناب

مقدمه
اكنون كه به لطف خداوند و كمكهاي بي شائبه پدر و مادر عزيزم و البته تلاشهاي خود و اساتيد بزگوارم توانستم كه بر ميزان معلومات و تحصيلاتم بيافزايم ، خداي را سپاسگزارم. و از او مي خواهم كه مرا در تمامي مراحل زندگي از مدد الهيش بي نصيب نگرداند. و راه پيشرفت را برايم هموار سازد . و اين تحقيق را كه به عنوان پروژة پاياني اخذ مدرك مهندسي صنايع در زمينه اصول توليد ناب و متدولوژي 6 سيگما و همچنين سيستم SPC به عنوان يكي از ابزارهاي 6 سيگما در شركت كارخانجات پارس الكتريك انجام داده ام را با كسب اجازه از استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر صديق رئيسي كه بدون شك مي توانم بگويم كه بيش از نيمي از آينده كاريم را به دليل ديدگاهي كه ايشان به من داده اند مديون آن استاد بزگوار هستم و همچنين استاد بزگوار جناب آقاي دكتر عبدي كه با معرفي توليد ناب و اصرار بر تحقيق در اين زمينه باعث شدند كه من با جنبه هاي مدرن توليدي و تفكرات جديدي در دنيا آشنا شوم ؛ به پدر و مادر بزگوارم تقديم مي كنم .
با توجه به اينكه از تلاش مهندسين دلسوز شركت پارس شكي ندارم ،‌ ديدگاه منتقدانه ايي را كه در مدت اندك در خدمتشان بودم ، ارائه كرده ام و پيشاپيش از تمامي عزيزاني كه نظرات خود را دربارة‌ اين پروژه به ميل اينجانب به نشاني
n_PSP_m59@yahoo.com
در ميان مي گذارند ،‌‌ تشكر مي كنم . در پايان اميدوارم كه مطالعه اين پروژه به خصوص در قسمت توليد ناب و SPC بتواند مشكل گشاء باشد و يا حتي ايده اي براي بهبود وضعيت شركت PARS به مهندسين و مسئولين درگير كار در اين شركت را بدهد.

من غلام قـمرم غير قمر هيچ مگو
پيش من جز سخن شمع و شكر هيچ مگو

سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور از اين بي خبري رنج ببر هيچ مگو

دوش ديوانه شدم عشق مراد ديد و بگفت
آمدم نعره مزن جامعه مدر هيچ مگو

گفتم اين عشق ، من از چيز دگر مي ترسم
گفت آن چيز دگر نيست و دگر هيچ مگو

اي نشسته تو در اين خانه پر نقش و خيال
خيز از اين خانه برو رخت ببر هيچ مگو

توليد ناب
توليد ناب نشأت گرفته از تحقيق جيم ووماك ، دان جونز و دان روس ، سه مدير ارشد (IMVP) * است . اين پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند كه موفقيت در تحقيقاتشان اساساً مي تواند مرهون 6 عنصر باشد كه عبارتند از : جامعيت ، تخصص ، جهان نگري ، استقلال ،‌ دسترسي به صنعت و پس خوراند پيوسته (continuous feedback) . آنها مديران كارخانه ها را متوجه ساختند كه ارزشندترين كمك آنها پول نيست بلكه زماني است كه مديران شركتهاي آنها براي پاسخ دادن به سؤالاتشان اختصاص مي دهند.
بعد از 5 سال تفحص محققان دربارة تفاوتهاي ميان توليد انبوه و توليد ناب در يك صنعت به اين نتيجه دست يافتند كه اصول توليد ناب ، مي تواند به طور مساوي در سرتاسر جهان و در هر صنعتي به كار گرفته شود و نيز رفتن به سمت توليد ناب تأثير عميقي بر جامعه انساني به جاي خواهد گذاشت ،‌ يعني به راستي جهان را تغيير خواهد داد . همانطور كه از اسم توليد ناب بر مي آيد بزرگترين مزيت آن بر توليد انبوه ،‌ ناب بودن آن است . بدين معني كه با توجه به مشكلات كه از آن جمله اتلافات در تمامي زمينه ها در توليد انبوه است ، را ندارد . اين همان اكسيري است كه ژاپني ها براي وارد شدن به بازار جهاني و رقابت با بزرگترين توليد كنندگان غربي به كار گرفته اند.
ايده‌هاي بنيادي توليد ناب ، ايده هاي جهاني هستند و هر كس در هر كجا مي تواند آنها را به كار گيرد و چه بسيار شركتهاي غير ژاپني كه تاكنون آنها را فرا گرفته اند . و اين موضوع وقتي اهميت خود را پيدا مي كند كه بدانيم ويژگيهاي خاص جامعة ژاپني نظير ميزان پس انداز بالا ، با سوادي تقريباً عمومي ،‌ جمعيت همگن ، تمايل به ارجح دانستن نيازهاي گروهي به خواسته هاي فردي ( امري كه همواره مدعي آن هستند ) و تمايل و حتي آرزوي ساعت كار طولاني بر خلاف برخي كه آنها را رمز موفقيت ژاپني ها مي دانند نكته پيروزي نيست بلكه اينها در درجة دوم اهميت كا رهستند .
امروزه ، پي در پي مي شنويم كه جهان با بحران اضافة‌ ظرفيت بسيار رو در رو است ، مديران برخي صنايع اين اضافه ظرفيت را به اندازه ‌8 ميليون واحد ،‌ اضافه بر فروش كنوني در جهان ، كه حدوداً 50 ميليون واحد است، تخمين زده اند . در واقع اين بحران به خطا بحران اضافه ظرفيت ناميده شده است . واقعيت اينست كه جهان با كمبود بسيار ظرفيت رقابتي توليد ناب و اشباع ظرفيت غير رقابتي توليد انبوه مواجه است . اين بحران ناشي از آنست كه توليد ناب موجوديت توليد انبوه را در مخاطره افكنده است . اكنون بسياري از شركتهاي غربي توليد ناب را درك كرده اند و دست كم يك از آنان در راه معرفي آن خوب پيش رفته است . با اين همه تحميل روشهاي توليد ناب به سيستمهاي موجود توليد انبوه ، به وخامت و بي نظيم اوضاع مي افزايد . وقتي بحران حيات ، توليد كننده را تهديد نمي كند ، تنها پيشرفت محدودي ممكن است.*
در كشور ما جالبترين نمونه ، شركت ايران خودرو است . كه به نوعي در خواب فرو رفته و قدرت رقابت را در زماني كه ناچار به رقابت شود ، ندارد و يا همين شركت پارس الكتريك ، كه شما