دریافت تحقیق تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری – 19660

عناوین کلیدی فایل تحقیق تاثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری، شامل: موارد تحقیق, تاثیر, تلویزیون, بر, مهارتهای, گفتاری می باشد:

توضیحات:

– نفیسه هروی: مکالمه 1
بهار، فصل خوبیه، چون هـَ، هَواش خوبه. آب و هواش معتدله. همه جا سرسبزیه. همه جا سرسبز می شه. پرنده می خونه. مثل ببل، قناری نه ببخشید قناری. اِ بعدش مردما به پیک نیک می رن. تو، توی سیزده عید. بعد، دیگه بعد، برف کوه ها اِ آب شده و در دامنه کوه ها هم مناطق سرسبز به وجود آمده و گلها، گلها خانم، گلها بازمی شن. فصل بهار خانم، فصل خوبی برای ماست چون ما می تونیم به همه جا سر بزنیم.
– مکالمه 2
فصل تابستون چون فصل تابستون همه جا تعطیل می شه می ریم توکوچه با بچه های کوچمون بازی می کنیم. به سفر می ریم. مثل سفر خانم. سفر به شمال، جنوب و مشهد. به مشهد رفتم خانم البته به شمال هم رفتم. آز، مشهد به خاطر حرم امام رضا. بعدشن، خانم سوغاتی مثل: نخود و کیشمیش، زهفرون، مهر نماز و تسبیح برای بیبیم خریدم. آز، به کوهستان پارک شادی رفتیم. سوار قطار و گردبادش خانم چیزای دیگه شدم.
……
زبان آموزي ورشد گفتار در80 سال گذشته مورد توجه قرار گرفته به ويژه درنيمه دوم قرن بيستم بطور دقيق تر مورد بررسي قرار گرفته است. زبان آموزي كودك به همراه توصيف وبررسي ساخت زبان وچگونگي كاركرد آن مورد توجه زبان شناسان می باشد. يافته هاي مربوط به زبان آموزي، مراحل فراگيري زبان، تدوين دستور زبان كودك وارائه ويژگي هاي همگاني زبان از نتايج مهم این بررسي ها بوده است.
يافته هاي زبان آموزي همچنين به بررسي چگونگي گسترش مهارت هاي زباني نيز وزبان پريشي مورد استفاده بوده است به علاوه يافته هاي ياد شده درزمينه بررسي آموزش زبان دوم وهمچنين زبان خارجي وارائه فرضيه ها وروش هاي آموزش زبان دوم تأثير به سزايي داشته است. زبان آموزي هم از لحاظ نظريه هاي يادگيري وهم از لحاظ بررسي مراحل رشد زباني قابل توجه است.
….
– هدف پژوهش
زبان قسمتی از فرهنگ یک ملت است و شاید بتوان گفت که زبان خود فرهنگ ساز است و کودکان نیز به عنوان افرادی از این جامعه در بستر این فرهنگ قرار دارند. یکی از مهمترین و اصلی ترین روش های انتقال فرهنگی و به طور اخص انتقال مفاهیم زبانی از طریق رسانه های گروهی محقق می شود و در دسترس ترین رسانه گروهی برای کودکان تلویزیون است. شاید کودکان به دلیل عدم داشتن مهارت کافی در خواندن و نوشتن زودتر از دیگران تحت تأثیر برنامه های تلویزیونی از لحاظ زبانی قرار می گیرند.
به دلیل حساسیت کار با کودک، ایجاب می کند برنامه سازان، علم و آگاهی کافی نسبت به ویژگی های شناختی، عاطفی و اجتماعی کودکان داشته باشند و با تکهیه بر این علم و آگاهی به سازماندهی و تولید و پخش برنامه های تلویزیونی بپردازند. هدف از این پژوهش این بود تا، اولاً کار به صورت میدانی و تحقیقاتی انجام شود تا از طریق آن نتایجی فراهم گردیده و تحول کودکان به طور اخص نوجوان در سوم ابتدایی را در قلمرو زبانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. دوماً از طریق نتایجی که از تحقیقات و پژوهش های انجام شده

مقدمه
موضوع ارتباطات و وسائل ارتباط جمعی در گذر از پایان دو هزاره میلادی به جایی رسیده که با بسیاری از پدیده ها و امور دیگر حیات ما مرتبط شده و بر آنها تأثیر گذارده است. امروزه رسانه هایی مانند تلویزیون، رادیو، ماهواره، روزنامه ها، مجلات و رایانه و اینترنت باعث شده است که نوع ارتباطات بیشتری متفاوت از گذشته ها شود و نوع نگاه انسان به ارتباطات نسبت به گذشته نگاه دیگری داشته باشد. این رسان ها باعث شده است تا انسانها راحت و بهتر بتوانند باهم ارتباط برقرار نمایند و در نتیجه به یکدیگر نزدیک تر شوند این نزدیکی بین انسانها که همان بحث «دهکده جهانی» می باشد باعث شده است که افراد از لحاظ فرهنگی به یکدیگر نزدیکتر شده و بتوانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند و تعامل داشته باشند. تلویزیون، روزنامه ها و اینترنت به طور روزافزون فرهنگ یکپارچگی را تبلیغ می کند و زبان به عنوان عامل اصلی انتقال بیش از بقیه موارد تحت تأثیر این پدیده های جهانی قرار دارد. حتی وجود این رسانه ها در خانه ها و در میان کودکان و نوجوانان باعث شده است که نقش پدر و مادر که به عنوان مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ و زبان کودک هستند کم رنگ شده است که نقش پدر و مادر به عنوان مهمترین عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ و زبان کودک و نوجوانان آن نقش تأثیر گذار خود را نسبت به گذشته از دست بدهند. برای همین، بسیاری از موضوع های مرتبط با مباحث ارتباطات، مورد توجه اندیشمندان رشته های مختلف علوم قرار گرفته و جزو مباحث بین رشته ای این علم کم سابقه، اما با اهمیت، محسوب می شوند.

بررسی هایی که در فصل قبل در مورد تأثیر تلویزیون صورت گرفت نشان می دهد که تلویزیون به عنوان یک رسانه جمعی می تواند نقش مهمی در میان کودکان و نوجوانان بازی کند. این یافته ها ما را بر آن می دارد تا با دقت و حساسیت بیشتری در تهیه و تدارک محتوای کمی و کیفی برنامه های مودک و نوجوان تلاش کنیم؛ چرا که این برنامه ها با این تعداد مخاطب می تواند تأثیر بسزایی بر فرهنگ کشور داشته باشد و زبان جزء اصلی ولاینفک هر فرهنگی می باشد.