دریافت تحقیق عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور – 19658

عناوین کلیدی فایل تحقیق عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور، شامل: موارد تحقیق, عوامل, و, موانع, پیشرفت, و, تعالی, کشور می باشد:

توضیحات:

تعاریف توسعه
‘توسعه’ در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت. هدف, كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب‌مانده (يا جهان سوم) تا شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته است.
طبق تعريف, توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق‌نيافته يا راه‌حلي است در جهت رفع فشارها و مشكلاتي كه پيوسته بين بخش‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دارد. به عنوان مثال حتي در كشورهاي پيشرفته نيز, پيشرفت فكري و اخلاقي انسان با پيشرفت‌هاي فني (و فناورانه) همساني ندارد, و يا اينكه فرهنگ عامه با تكنيك‌هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي ندارد.
بروكفليد در تعريف توسعه مي‌گويد: توسعه را بايد برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر, بيكاري و نابرابري تعريف كنيم.
به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي-اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد, شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي, اجتماعي-اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه‌هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري از موارد, حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي‌گيرد.
عوامل پيشرفت از زبان حضرت آيت الله خامنه ای
رهبر معظم انقلاب اسلامی، با تأکید بر اینکه نخبگان باید ‌حرکت در مسیر پیشرفت را بدون مأیوس شدن در برابر سختی ها ادامه دهند تصریح کردند ملت و کشور ایران در مسیر پیشرفت و حرکت به سوی آرمانها قرار گرفته است و نخبگان باید سهم و وظیفه خود را در این مسیر ادا کنند.
رهبر انقلاب اسلامی حضور در جمع نخبگان و برگزیدگان استان یزد را همانند سایر دیدارها با نخبگان شیرین و لذت بخش دانستند و افزودند: برگزاری چنین نشست هایی یک جنبه واقعی و کاری و یک جنبه نمادین دارد که جنبه واقعی آن تشکر از قشر نخبه و قدرشناسی از آنان است.
عوامل و موانع پیشرفت و تعالی کشور
ایران امروز گرچه در مسير رشدو شكوفايي گام برميدارد اما بايد توجه داشت كه شكوفايي هر كشور و ملتي در گرو تلاش جوانان و نوجوانان و در اصل باورهاي اعتقادي آنهاست . پس آنچه را كه بايد از ريشه محكم ساخت ،اساس و اصول باورهاي جوانان است .
آنچه كه به وضوح رخ مي نمايد اين است كه عقايد مذهبي هر فرد بر افكار او وافكارش بر گفتار وي و گفتارش بر افكار وي تاثير ميگذارد و در نتيجه كردار وي تحت تاثير قرار خواهد گرفت آنچنان كه امروز مي بينيم جهان غرب از طريق رسانه هاي عمومي چون اينترنت ،ماهواره و … دقيقا عقايد و باورهاي مذهبي جوانان كشور را هدف قرار داده .چرا كه گويا آنان سريع تر متوجه شده اند كه براي نابودي هر ملت بايد از ريشه جوانانش را خشكاند .حال به اين موضوع مي پردازيم كه چگونه جهان غرب مي تواند ما را از طريق تضعيف هويت مذهبي مان از پيشرفت علمي بازدارد ،چه عواملي و شرايطي تسريع كننده ي اين هجوم و حشيانه و واضح اند؟و مهم تر آنكه چگونه و از چه طريق ميتوان جوانان را از آماج حملات بي رحمانه و سياستمدارانه ي جهان غرب حفظ كرد. تحقيق و دراصل پاسخ ما به پرسش رياست جمهوري ،مبتني بر علائق نوجوانان و جوانان امروز و گرايشات ديني و مذهبي ،همچنين عوامل دور كننده ي آنها از پيشرفت و حتي علاقه مندي به اين جهت است . در اصل در مسير پاسخ به اين سوال و در مسير رسيدن به كليدهايي براي بازگشايي اين درهاي بسته ما با پرسش و پاسخ هاي متعددي از جوانان اطلاعاتي بدست آورده و با مطالعه ي آثاري چند از استادان مذهبي ،علمي و تاريخي چون استاد اصغر طاهر زاده ،استاد شهيد مرتضي مطهري ،دكتر علي شريعتي و با بهره گيري از تفسير الميزان به اهتمام استاد بزرگ علامه طباطبائي و ساير منابعي كه در پايان تحقيق ذكر شده اند توانسته ايم پاسخي مناسب و مطابق با نظر بسياري از جوانان هم وطنمان را در چندين صفحه گرد آوري كنم.اميد است با بررسي اين پرسش و تحليل راه كارهاي ارائه شده اسلامي حقيقي و ايراني جاويد را نظاره گر باشيم.
توسته و ويژگي هاي رفتاري و عملكردي كارگزاران حكومت
دکتر حمیدرضا کاتوزیان – نظر به اهميت موضوعاتي كه مكرر در خصوص نقش حكومت در به سازي، توسعه و پيشرفت كشور مطرح مي شود، لازم ديدم به ذكر چند مورد از ويژگي هاي مهم رفتاري و عملكردي حاكميت و كارگزاران آن بپردازم. اين موضوعات كاملا عام است و تنها متوجه قوه مجريه نيست چه بسا در برخي موارد نقش و كاركرد مجلس بيش از ديگر قوا موردنظر باشد.
1-داشتن برنامه هدفمند و استراتژيك: تبيين رويكردها، اهداف و فرآيندها از عوامل مهم توفيق حكومتهاست. تفكر استراتژيك و درست، همه جانبه نگري در موضوعات و صبورانه تصميم گيري كردن، فرآيند نگري و دورانديشي، استفاده از نخبگان و مشاوران عالم و فهيم، و اجماع محوري از مولفه هاي اصلي توفيق حكومت است. اين در حالي است كه بي برنامگي، روزمرگي، تصميم گيريهاي منقطع و بي ارتباط و شتاب زده، حكومت را ضعيف و از اهداف توسعه اي و تعالي بخش دور مي كند.