دریافت پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت – 29764

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت، شامل: موارد تحلیل کسب و کار در سطح صنعت,نیروهای رقیب,تازه واردان New Entrants)) :,مقیاس اقتصادی:,تمایز محصول:,میزان سرمایه گذاری:,مزیتهای کاهش هزینه:,دسترسی به کانالهای توزیع :,سیاستهای دولتی:,کاهش قیمت (Dumping),محصولات جایگزین Substitute: می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت 

نوع فایل power point  
قابل ویرایش 23 اسلاید 
قسمتی از اسلایدها 

نیروهای رقیب 
رقبای موجود دریک صنعت می توانند با استفاده از تاکتیکهای قیمت ، تنوع محصولات ، تبلیغات و…. با یکدیگر به رقابت بپردازند و این رقابت تحت شرایط زیر می تواند تشدید گردد :

رقبای زیاد با مقیاس یکسان
رشد بطئی صنعت که تلاش برای افزایش سهم بازار را تشدید می کند.
عدم وجود تمایز درمحصولات که خریداران را درکمند خود نگه می دارد .
کالا فاسد شدنی است ویا هزینه سربار بالائی دارد که درصورت عدم فروش محصول ، زیان هنگفتی متوجه تولید کنندگان می گردد.

تازه واردان New Entrants)) :
رقبای جدید ، ظرفیت جدید ، تلاش برای کسب سهم بازار ونیز منابع رقابت را با خود خواهند آورد وبا ورود خود تهدیدات جدیدی را متوجه فعالان خواهند نمود. سرعت ورود برای تازه واردان به موانع ورود درصنعت بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :

مقیاس اقتصادی
تمایز محصول
میزان سرمایه گذاری
مزیتهای کاهش هزینه
دسترسی به کانالهای توزیع
سیاستهای دولتی
کاهش قیمت (Dumping)
میزان سرمایه گذاری:
وجود دانش فنی وتکنولوژی بالا درصنعت ، حجم سرمایه گذاری ثابت را افزایش داده وشانس ورود تازه واردان را محدود می سازد . این محدودیت علاوه بر سرمایه گذاری به سبب حسن شهرت واعتبار واعتمادی که بین مشتریان وعرضه کنندگان فعلی وجود دارد موانع ورود را تشدید می نماید .نظیر صنایع هواپیما سازی ،تولید کامپیوتر وامثالهم .

فهرست مطالب و اسلایدها
تحلیل کسب و کار در سطح صنعت
نیروهای رقیب
تازه واردان New Entrants)) :
مقیاس اقتصادی:
تمایز محصول:
میزان سرمایه گذاری:
مزیتهای کاهش هزینه:
دسترسی به کانالهای توزیع :
سیاستهای دولتی:
کاهش قیمت (Dumping)
محصولات جایگزین Substitute:
جمع بندی