دریافت تحقیق کيفيت آموزش ‌زبان‌هاى‌ خارجى‌ در ايران – 19618

عناوین کلیدی فایل تحقیق کيفيت آموزش ‌زبان‌هاى‌ خارجى‌ در ايران، شامل: موارد تحقیق, کيفيت, آموزش, ‌زبان‌هاى‌, خارجى‌,,تحقیق کيفيت آموزش ‌زبان‌هاى‌ خارجى‌ در ايران می باشد:

توضیحات:

کيفيت آموزش ‌زبان‌هاى‌ خارجى‌ در ايران چگونه است؟
مشکلات ضرورت فراگيرى ‌زبان‌هاى‌ خارجى‌

فراگيرى‌ زبان‌هاى‌ خارجى‌ بويژه انگليسى‌ به دليل گستره کاربرد آن در دنياى‌ امروز از حد يادگيرى‌ صرف زبان فراتر رفته و به نيازى‌ اساسى‌ براى‌ مردم بويژه نسل جديد براى‌ ارتباط با جهان تبديل شده است.
باتوجه به پيشرفت چشم گير فناورى‌ ارتباطات درسالهاى‌ اخير، حتى‌ فقيرترين جوامع ، سرمايه گذاريهاى‌ قابل‌توجهى‌ در زمينه آموزش زبان انگليسى‌ به شهروندان خود انجام داده و برنامه‌هاى‌ جامعى‌ براى‌ اين مهم تدارک ديده اند. کشورهاى‌ شيخ نشين حوزه خليج فارس که در گذشته اى‌ نه چندان دور با زبان انگليسى‌ کاملا بيگانه بودند، امروز آشنا نبودن با اين زبان را يکى‌ از موانع ارتباط با جهان دانسته و با برنامه ريزى‌هاى‌ دقيق و به سرمايه گذارى‌هاى‌ کلان درصدد رفع اين نياز برآمده‌اند.
ايجاد ‘شهرک‌هاى‌ زبان’ و تسهيلات ويژه براى‌ دانشجويان و دانش آموزان با دعوت از استادان از کشورهاى‌ انگليسى‌ زبان ابتکار بسيار جالب و موثرى‌ در امر آموزش زبان است که برخى‌ کشورها به آن روى‌ آورده اند. جذابيت وامکانات رفاهى‌ اين شهرک‌ها به حدى‌ است که حتى‌ در افراد غيرعلاقه مند نيز انگيزه يادگيرى‌ زبان انگليسى‌ ايجاد مى‌کند و در اين شهرک‌هاى‌ آموزشى‌ فقط از زبان انگليسى‌ براى‌ انجام کارهاى‌ روزمره استفاده مى‌شود.
البته بايد در نظر داشت که آشنايى‌ با فرهنگ زبان انگليسى‌ به هيچ وجه به معنى‌ فراموش شدن فرهنگ بومى‌ افراد نيست ، بلکه ضرورتى‌ انکار ناپذير تلقى‌ مى‌شود.
افرادى‌ که قصد فراگيرى‌ زبان ديگرى‌ غير از زبان بومى‌ و مادرى‌ خود را دارند، به دو گروه مختلف تقسيم مى‌شوند : گروه اول افرادى‌ هستند که درکشور خود قصد يادگيرى‌ زبان را دارند.در چنين شرايطى‌ زبان جديد به عنوان يک ‘زبان بيگانه ‘ تلقى‌ مى‌شود و معمولا ‘امکانات طبيعى‌’ براى‌ يادگيرى‌ زبان بيگانه بسيار محدود است.