دریافت پاورپوینت درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم (پودمان چهارم 4) بازاریابی و فر – 29761

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم (پودمان چهارم 4) بازاریابی و فر، شامل: موارد پودمان 4 , پاور پوینت پایه یازدهم, کارگاه نوآوری و کارآفرینی,پاورپوینت درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی, پایه یازدهم,پودمان چهارم 4,بازاریابی و فروش می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم (پودمان چهارم 4) بازاریابی و فروش 

دوره تحصیلی:  
دوره دوم آموزش متوسطه› فنی حرفه ای› دروس مشترك فنی و حرفه ای› پایه یازدهم 
دوره دوم آموزش متوسطه› کار دانش› دروس مشترك  

بخشی از متن: 
شایستگی بازاریابی 
تعیین عوامل موثر بر بازاریابی 
تحلیل عوامل تاثیر گذار بر فروش محصول 
تحلیل مشتری 
سازوکار طراحی محصول 
بازاریابی: فرآیند شناخت و رفع نیازها و خواسته های مشتری و کسب درآمد است که این فرآیند به مردم برای خرید محصول و خدمت کمک می کند.
بازاریابی موفق برای یک محصول به 4 عامل اصلی بستگی دارد 
1- خود محصول
 2- قیمت
 3- نحوه معرفی کردن آن
 4- جایی که تصمیم داریم محصولمان را بفروشیم.