دریافت تحقیق انگيزه زايي و شورانگيزي در دانش آموزان – 19454

عناوین کلیدی فایل تحقیق انگيزه زايي و شورانگيزي در دانش آموزان، شامل: موارد تحقیق, انگيزه, زايي, و, شورانگيزي, در, دانش, آموزان می باشد:

توضیحات:

انگيزه زايي و شورانگيزي در دانش آموزان:
جبهه هاي جنگ در طول 8 سال دفاع مقدس شاهد حضور دانش آموزان پرشور و نشاطي بود که با نيتي مقدس، از سنگر مدرسه پاي در جبهه هاي نبرد نهادند. مطمئنا بخش مهمي از اين حضور مرهون زحمات و انگيزه زايي بوده که معلمين گرامي متقبل شده، علاوه بر حضور مستمر و مستقيم در جبهه هاي جنگ به تشويق ديگر واجدين شرايط به حضور در اين دفاع مقدس مي پرداختند. اين شورانگيزي در جوانان به حضور موثر آنان در جبهه هاي جنگ مي انجاميد و کساني که شرايط اين حضور را نداشتند نيز اين انگيزه و شوق حضور در پشت جبهه و بخصوص پايگاه هاي مقاومت را مي يافتند و بدين ترتيب دفاع مقدس به عرصه شورانگيزترين حماسه مشارکت مردمي تبديل گشت.