دریافت پاورپوینت زندگینامه جامی – 29747

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت زندگینامه جامی، شامل: موارد پاورپوینت جامی,پاورپوینت زندگینامه جامی,پاورپوینت درباره جامی,دانلود پاورپوینت جامی,پاورپوینت در مورد جامی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت زندگینامه عبدالرحمان جامی؛ در  20 اسلاید و قابل ویرایش. 

عبد الرحمان جامی در سال 817 درروستای خرگرد جام متولدشد. او در روزگار کودکی، فارسی و عربی را از پدر خویش آموخت و سپس به مدرسه نظامیه هرات رفت و علوم ادبی را از استادی جنید نام فرا گرفت و از درس خواجه علی سمرقندی که از دانشمندان بزرگ آن روزگار بود، بهره ها برد و اندکی بعد به سمرقند رفت و در حوزه درس فتح الله تبریزی که استاد الغ بیگ تیموری بود. به تکمیل دانش خویش پرداخت.

» فهرست مطالب:
مقدمه
آثار جامی
نقد اشعار
دیوان جامی
درگذشت جامی