دریافت پاورپوینت رفتار درمانی دیالکتیکی (41 اسلاید) – 19195

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت رفتار درمانی دیالکتیکی (41 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت, رفتار, درمانی, دیالکتیکی,پاورپوینت رفتار درمانی دیالکتیکی (41 اسلاید) می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت رفتار درمانی دیالکتیکی (41 اسلاید)

دور نمایی از درمان :
مارشال لینهان بنیان گذار رفتار درمانی دیالکتیکی است .
برای افرادی که قصد کنترل هیجان های آشفته ساز را دارند بسیار موثر است .به تقویت توانایی افراد برای برخورد درست با ناراحتی می پردازد بدون اینکه کنترل خود را از دست بدهند یا دست به رفتار های مخرب بزنند .
مهارت های اساسی : مهارت تحمل آشفتگی ، مهارت های توجه آگاهی ، مهارت های نظم بخشی هیجانی ، مهارت های ارتباط موثر

مفهوم دیالکتیک :
لینهان (1993) معتقد است فهم زیر بنایی DBT حایز اهمیت است  ، چرا که تعیین کننده نگرش در مانگر به رنج بیمار است. اما چرا لینهان برای توضیح روش درمانی خود ،اصطلاح دیالکتیک را بکار برده است؟ وی مفهوم دیالکتیک را از هگل گرفته است. در دیدگاه هگل ،دیالکتی « سیر اندیشه » است از طریق« تز » (وضع موجود)، « انتی تز»( وضع مقابل) و « سنتز » (وضع مجامع). در فلسفه هگل ، تز، ایجاب است و انتی تز ، سلب یا نفی ان، وسنتز ، نفی نفی، که عبارت است از حفظ نتایج صحیحی از تقابل دو مقدمه ی پیشین ناشی می شود. به معنا ی دیگر، لینهان معتقد است که اصطلاح دیالکتیک به این عقیده  اشاره دارد که  حقیقت، نتیجه ی تنش دایمی بین اهداف یا موضوعات مختلف است.هر اتفاقی- که تز نامیده می شود- گرایشی به تولید یک نیروی مخالف خود دارد.( که آنتی تز نامیده می شود) و تضاد میان اهداف و اندیشه ها از طریق خلق یک اتفاق جدید (که سنتز نامیده می شود) ، بر طرف خواهد شد      ( لینهان و دکستر –مازا2008)

فرض  لینهان بر این است که واقعیت، اساسا ماهیتی پارادوکسیکال دارد؛ مضاف بر اینکه هر واقعیتی در برابر واقعیت ضد خود نیز قد علم می کند. این خصیصه دیدگاه دیالکتیکی ، تغییر مداوم یا پیوسته نامیده می شود.در DBT ، تضاد وتنش دایمی دردرون هر سیستم – مثبت و منفی ، خوب وبد ، فرزند و والد، در مانجو و درمانگر ، فرد و محیط- و انسجام و یکپارچگی آنهاست که تغییر ایجاد می کند. حالت جدیدی که به دنبال سنتز ایجاد می شود نیز ترکیبی از نیروهای متضاد است ؛ بدین ترتیب ، تغییر، روند پیوسته ای است که ماهیت اصلی زندگی را تشکیل می دهد( میلر، راتوس و لینهان،2007).
نکته دیگر اینکه لینهان از واژه ی دیالکتیک استفاده می کند تا وضعیت به ظاهر پاردوکسیکال خاصی که درمانگر می بایست در برابر بیمار اتخاذ کند، توضیح دهد. در واقع، دیالکتیک اصلی در این رویکرد ، یکپارچگی یا وحدت پذیرش و تغییر است. به این معنا که ارزوی تغییر هر تجربه ی دردناک، باید با تلاشی مشابه برای یادگیری پذیرش دردهای غیر قابل جتناب و ناگزیر زندگی متعادل شود.

اهداف درمانی :
در جلسات اولیه ، اهداف مورد نظر با بیمار در میان گذاشته می شود و درمانجو و درمانگر پیرامون آنها بحث می کنند. به منظور موفقیت درمانی ، لازم است که درمانگر تعهدی از درمانجو بگیرد، مبنی براینکه در راستای نیل به اهداف درمانی حرکت کند. زمانی که بیمار و درمانگر در مرحله پیش از شروع درمان هستند و تمرکز اصلی درمانگر بر ارزیابی و آشنا سازی بیمار با DBT است، از بیماران خواسته می شود در مورد سه موضوع عمده تعهد کتبی یا شفاهی بدهند:
1)     برای یک سال زنده بمانند( یعنی ، دست به خود کشی نزنند).
2)     بر روی رفتارهای که موجب تداخل درمان می شود، تمرکز کرده وبا درمانگر همکاری کنند.
3)     برای یک بازه ی زمانی مشخص( معمولا یک سال ) DBT را ادامه بدهند.        

برخی مطالب دیگر:
مهارت های بنیادین تحمل آشفتگی :
پذیرش بنیادین :
پذیرش بنیادین از طریق خود گویی های مقابله ای
تمرین پذیرش بنیادین :
توجه برگردانی از طریق رفتار های خود آسیب رسان :
توجه برگردانی از طریق معطوف کردن توجه به کار یا موضوعی دیگر :
توجه برگردانی از افکار :
خود آرامش بخشی
تدوین طرح آرمیدگی :
مهارت های پیشرفته تحمل آشفتگی :
استفاده از زمان حال
تصویر سازی از مکان امن :
ارزشهایتان را کشف کنید
شناسایی قدرت برتر و ارتباط با قدرت برتر :
تمرین : فعالیت قدرت برتر
تعیین وقت استراحت :
زندگی در زمان حال :
استفاده از افکار مقابله ای خود تشویق گرایانه
پذیرش بنیادین
خود گویی های تایید گرایانه
تدوین راهبردهای مقابله ای جدید برای موقعیت های آشفته ساز
تعیین طرح مقابله ای برای شرایط ضروری به منظور کنار امدن با شرایط آشفته ساز بین فردی
مهارت های توجه آگاهی کدامند ؟
چرا مهارت توجه آگاهی ضرورت دارد ؟
تمرین تمرکز به مدت یک دقیقه
تمرین تمرکز بر یک شی
تمرین توصیف هیجان