دریافت تحقیق ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی) – 19174

عناوین کلیدی فایل تحقیق ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)، شامل: موارد تحقیق ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی),ساختمان و برنامه کاری ماشین جوش صفحه مش ,حمل و نقل و بالا گذاشتن ,تجهیزات سری DNW می باشد:

توضیحات:

ماشین جوشکاری قطعات وایر مش (تور سیمی)
معرفی عملکرد
فهرست
1- خلاصه
2- قابلیت تکنولوژی اصلی
3- ساختمان و برنامه کاری ماشین جوش صفحه مش
4- نصب ، تنظیم و دستکاری
5- اخطار
6- حمل و نقل و بالا گذاشتن
7- دلیل عملکرد بد
8- گارانتی
1- خلاصه
تجهیزات سری DNW از جوش الکتریکی مش ، جوشکاری اتوماتیک مش براساس جذب تکنولوژی پیشرفته در داخل و خارج کشور می باشد .
مزیت های این ماشین

1- قفسه اصلی بوسیله صفحات فلزی ضخیم و قطعات فولادی است و این مطمئن می سازد که سازه اصلی از محکمی و فشردگی خوبی برخوردار است .
2- ارگانیزم ارسال پود (سیم پود) جدید است و ارسال کننده به صورت اتوماتیک سیم را به صورت مرحله ای انجام می دهد و این سازه فشرده و منطقی است .
3- طراح مش قابلیت قبول تجهیزات با کششض متصل را دارد و تنظیم مش آسان است برای درست کردن ابعاد سوراخ و اندازه دقیق و سریع شبکه
4- برای جوش سوراخ قطعات گوناگون ممکن است و اندازه سوراخ ها قابل کنترل است . تنظیم بر مبنای تجهیزات مختلف است پس این شرایط راحتی است برای تغییر ابعاد سوراخ و قطعات و کار را برای جوش مشهای مختلف ممکن میسازد .
5- جوشکار دارای مبدل با کیفیت است و فشار الکتریکی از نوع کلاس 8 می باشد بنابر این محدوده سیم جوشکاری وسیع می باشد .
6- بنا به درخواست ظرفیت مبدل مصرف کننده و کاهش ناگهانی برق ما می توانیم یک راه جدید را انجام دهیم که کنترل برق یک زمان جوشکاری را قبول کند و فرافکنی برقی جدا داشته باشد .
7- سیستم جوشکاری قابلیت قبول تکنولوژی کنترل همزمان را دارد . زمان جوشکاری و مرکز کنترل جوشکاری کنترل می شود بوسیله کارت الکتریکی دیجیتالی ، پس از دقت بالایی برخوردار است .
8- تجهیزات کنترل طول مش با شمارشگر الکتریکی انجام می شود و مدیریت و کنترل آسان است ، و همچنین کنترل ماشین برش امکان پذیر است و طول ابعاد مش با ابعاد مناسب می باشد .

2- اطلاعات فنی اصلی و پارامتر کار
اطلاعات فنی اصلی
منبع قدرت (برق) = 380/220v+/-10%3phase , 50 hz
رانش موتور : 2.2 kw
قدرت جوشکاری: >= 100kvA ( حجم مبدل)hz/380 50
مبدل جوشکاری HWB100 kvA *2
قطعه کابل جوشکاری : 70*3 میلی متر مربع سیم مسی (فاصله بین ماشین و مبدل برق نباید بیشتر از 200 متر باشد ) 20*1 میلی متر مربع خط آلومنیوم (استفاده از خط صفر )
سیم جوشکاری : کنترل همزمان سیلیسیوم قابل کنترل
مسیر فشار : تغییر طول میله اتصال کششی و جهش بالایی الکترود
فشار جوشکاری الکتریکی : مبدل جوشکاری کلاس 8
زمان جوشکاری : 100ms- 10ms
مسیر تراکم : تغییر طول تیر فشار و مقدار تراکم جشمه الکترود بالا
تغذیه سیم تار : فرستادن سیم تار به صورت اتوماتیک و مرحله ای
پارامترهای اصلی کار
قطر سیم :3 φ 2 – φ
سرعت جوشکاری : 40-0 زمان در دقیقه (سرعت مرحله ای)
نیاز ماشین جوشکاری : برمبنای ساختمان کربن GB/TT00-89 چین T Q195F سیم فولادی با کربن پائین طرح سیم مواد گرم با کشش 250-392 N/m2 سطح باید تمیز باشد بدون زنگ زدگی و آلودگی دیگر
محدوده مش : 50 *50~150*150 میلی متر

3- ساختمان اصلی ماشین جوشکاری و برنامه کاری ماشین جوشکاری
ساختمان اصلی ماشین جوشکاری : تدارک برخورد جمع شده ، مکانیزم طراحی مش ، مبدل جوشکاری ، فشردن الکترود بالای ستون ، ساختمان پایه الکترود پائین ، ساختمان زبانه سیم ، ساختمان پائین رونده سیم ، ماشین برش مش ، تمام وسایل بالا روی ماشین صفحه مش موجود هستند . ساختمان ماشین بسیار محکم است و برقراری ارتباط بین ماشین و کار خوب است . ساختمان اصلی و برنامه کاری :
ماننده پیوست 1 :

3- نصب ، تنظیم و دستکاری
1- نصب
نصب تجهیزات باید روی سطح صاف باشد و نیازی به محکم کردن با پیچ نیست
1-2 تنظیم
این ماشین قبل از تحویل دقیقاً تنظیم شده است قسمتهای مهم مخصوصاً کلید های اعلام کننده کارکرد عادی دارند و استفاده کننده نیازی به انجام تعمیرات غیر ضروری