دریافت تحقیق آدنوكارسينيوماي كولوركتال و پوليپ – 19114

عناوین کلیدی فایل تحقیق آدنوكارسينيوماي كولوركتال و پوليپ، شامل: موارد تحقیق, آدنوكارسينيوماي, كولوركتال, و, پوليپ, می باشد:

توضیحات:

آدنوكارسينيوماي كولوركتال و پوليپ
– شايع ترين بدخيمي GI مي‌باشد.
– ميزان بروز در مردان و زنان برابر است.
– تشخيص زودهنگام و پيشرفت در روش‌هاي درمان و جراحي مسئول كاهش مورتاليتي از اين سرطان در طي سالهاي اخير بوده است.

ريسك فاكتورها
– سن بالا : بيش از 90% موارد بعد از سن 50 سالگي تشخيص داده مي‌شود. (سن شروع غربال گري)
– فاكتورهاي ارثي : 80% اسپوراديك و 20% سابقه فاميلي مثبت كانسر كولوركتال لذا به تمام بيماراني كه به سندرم‌هاي خانوادگي در آنها مشكوك هستيم بايد مشاوره ژنتيك توصيه گردد.
– رژيم غذايي : چربي و فيبر كم
ولي غذاهاي حاوي اسيد اولئيك (روغن زيتون، نارگيل وي روغن ماهي) خطر را افزايش نمي‌دهد.
مصرف الكل مي‌تواند در بروز كانسر كولوركتال موثر باشد.
مصرف كلسيم و سلنيم Vit-A-C-E كاراتوئيد و فنول‌هاي گياهي خطر سرطن كولوركتال را كم مي‌كند.
– چاقي و كم تحركي
– IBD : (التهاب طولاني مدت از عوامل ايجاد كننده بدخيمي در مخاط روده است) در پان كوليت اوسراتيو خطر كانسر 2% درصد بعد از ده سال 8% بعد از بيست سال و 18% بعد از سي سال در پان كوليت ناشي از كرون نيز خطر مشابهي وجود دارد.
كوليت
در كوليت سمت چپ خطر كمتر است.
لذا در كساني پان كوليت دارند كولونوسكوپي و بيوپسي‌هاي متعدد پس از 8 سال و كساني كه كوليت سمت چپ دارند بعد از 15-12 سال توصيه مي‌گردد.
– مصرف سيگار بيش از 35 سال (ريسك آدنوم كولون )
– اورتروسيكموئيد هيدروستومي
– آگرومگالي، افزايش هورمون رشد يا هورمون رشد شبيه به انسولين
– راديوتراپي لگن
– نقص ژنتيك :
شامل انكوژن-Ras K
غير فعال شدن ژن‌هاي سركوب كنندة DCC , PS3 – Apc
سرطان در اثر افزايش تجمع اين موتاسيون‌ها، از پوليپ‌هاي آدنومايي به وجود مي‌آيد.
موتاسيون Apc در هر دو آلل براي ايجاد پوليپ لازم است.
موتاسيون در يك آلل K-ras منجر به اختلال در چرخه سلولي مي‌شود. محصول ژن k-ras يك G Protein است كه در هدايت سيگنال‌هاي داخل سلول نقش دارد.
k-ras فعال – اتصال بهGTP – هيدروليز GDP – غير فعال شدن G Protein
موتاسيون k-ras سبب مي‌شود G Protein فعال باشد و تقسيم غير قابل كنترل سلولي گردد.
موتاسيون APC در 80% سرطان كولوركتال اسپوراديك ديده مي‌شود.
موتاسيون ژن DCC در 70% و موتاسيون ژن PS3 در 75% ديده مي‌شود.
پوليپ‌ها
اكثريت سرطان‌ها از پوليپ آدنومائي منشأ مي‌گيرند.
تعريف پوليپ : هر گونه برآمدگي مخاط روده بدون در نظر گرفتن خصوصيت هيستولوژيك
شامل :
1- نئوپلاستيك
2- هامارتومي
3- التهابي
4- هيپرپلاستيك
– پوليپ‌هاي نئوپلاستيك
شايع بوده و تا 25% افراد بالاي 50 سال رخ مي‌دهد.
خطر بدخيم