دریافت کار تحقیقی بررسی جایگاه وکیل در محاکم کیفری – 19082

عناوین کلیدی فایل کار تحقیقی بررسی جایگاه وکیل در محاکم کیفری، شامل: موارد کار تحقیقی بررسی جایگاه وکیل در محاکم کیفری, بررسی جایگاه وکیل در محاکم کیفری,تاریخ پیدایش وكالت دادگستری ,پیدایش حرفه وكالت در كشور می باشد:

توضیحات:


موضوع:
بررسی جایگاه وکیل در محاکم کیفری

«فهرست مطالب»
مقدمه: نگاهی به تاریخ وکالت در ایران…………………………………………………………………………………2-9
(1وکالت در دعاوی کیفری و مدنی: ………………………………………………………………………………10-13
2) نقش وکیل مدافع در مرحله ی مقدماتی دادسرای عمومی و انقلاب………………………..14-53
3) وکیل مدافع در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی ……………………………………… 54- 63
4) وکالت آزاد ……………………………………………………………………………………………………………… 64-81
5) تکالیف وکیل: …………………………………………………………………………………………………………….82-94
6) شان وکالت………………………………………………………………………………………………………………. 95-99
7) وکیل تسخیری: …………………………………………………………………………………………………………100-104
8) ایرادات عقد وکالت درقانون مدنی ایران: ……………………………………………………………….105-119
9) نتیجه: …………………………………………………………………………………………………………………….. 120
10)منابع…………………………………………………………………………………………………………………….121-123« هو الجمیل»
مقدمه :
نگاهی به تاریخ وکالت در ایران:
نقل است در ایام ماضی روزی موكلی در گردابی گرفتار و به خود بگفتی ای كاش وكیلی می یافتمی و رفع گرفتاری. چندی بجستی تا وكیل حاذقی بیافتی و به نزد وی برفتی. وكیل به فرمود ای فلان، حق الوكاله چند در كیسه داری تا بدادی و رفع بلا آید به میان. بگفتا ای وكیل من سخت محتاجم و هر چه بگوئی به دیده منت قبول داشته، و سخت برآشفتی و گریه و مویه چندان نمودی تا دل وكیل به رحم آمدی. وكیل گفته مرشد فراموش نمودی كه بسا گرفتاران به گل مانده، بعد از رفع بلا، حق الوكاله به لگد مزد زحمات بدادی.
فی الحال قبول وكالت بكردی و تلاش مكرر تا رفع مشكل پدیدار و آنگه مطالبه حق الوكاله نمودی. و اما در این هنگام موكل از بند رسته، چشم گرد نمودی گونه سیه كردی و سخن به تندی دراز كه ای داد ای بیداد!
وكیل بگفتی:
چو شخصی گرفتار گردد به بند
وكیل مدافع به نزدش خداست
چو گردد خطر اندكی مرتفع
بگوید وكیل هم یكی ز اولیاست
چو گردد زبند بلا او رها
بگوید وكیل هم یكی مثل ماست
چو نوبت به حق الوكاله رسد
وكیل آن زمان دیو یا اژدهاست
تاریخ پیدایش وكالت دادگستری را از روزگاری می توان دانست كه دیگر اختلافات مردم با زور و قدرت و استیلا حل و فصل نمی گردید. از زمانی كه حكومت قانون در اجتماعات مستقر گردید و برای رفع اختلافات قاضی تعیین شد. به راستی قضات چه اندازه رنج می بردند، اگر قرار می شد بدون وجود وكیل با طرفین دعوی روبرو شوند به گفته داگسو:« شنلی كه وكیل مدافع بر دوش می گیرد از همان پارچه هایی است كه قاضی بر تن می پوشد و این شنل آن لباس را تكمیل می كند.»
در یونان قدیم كه دادخواهی برای اكثر افراد به عللی از قبیل بی اطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان مشكل بود برای رفع این مشكل به یكی از آشنایان و خویشاوندان مورد اعتماد كه دارای حسن بیان و قدرت استدلال بود مراجعه می كردند تا به جای آنها و برای آنها دادخواهی نماید و به این مناسبت چنین كسانی را «آدوكاتوس» (كه معنی آن برای دیگری و به جای دیگری است ) می نامیدند.
عده ای از ناطقین زبردست و خطبای نامی به عنوان خطیب قضائی شناخته شدند كه در مقابل قضات نطق های شیوا و غرا ایراد می كردند و از دوستان و خویشاوندان خود دفاع می نمودند.
«سولون» مقنن بزرگ یونان قواعد و مقررات جالبی برای این حرفه نوشته كه نشان از اهمیت آن داشته است. از جمله اینكه مدافع باید از طبقه آزادگان باشد و بردگان حق دفاع از طرف دیگران ندارند. شرایط اجتماعی و قید بردگی مانع از آزادی دفاع است.
همچنین اشخاص بدنام وآنهایی كه نسبت به پدر و مادر خود بی احترامی كرده اند یا كسانی كه در دفاع از وطن و بزرگداشت یونان خودداری نموده یا به كسب وتجارت مشكوك و غیرآبرومند مشغولند و یا آنكه ثروت خانوادگی و اجدادی خود را در راه تجمل و اسراف و تبذیر از دست داده اندحق دفاع از دیگران را ندارند.
پیدایش حرفه وكالت در كشور عزیزمان بی شباهت به سایرممالك جهان نیست. قبل از استقرار مشروطیت قضاوت و دادرسی زیر نظر علما و روحانیون قرار داشت. مرافعات مردم در محاضرمجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد.
مقارن همان دوران افرادی به عنوان وكیل وارد كار شدند ولی حرفه و شغل رسمی آنان وكالت نبود بلكه بر سبیل اتفاق و به منظور حمایت ازحقوق افراد بدون هیچ قید و شرطی به دفاع می پرداختند معذلك چون شرط اساسی انجام این وظیفه دانش و معلومات و سخندانی ونویسندگی بود از بین آشنایان به علوم قدیمه و محررین و امثال آنان كسا