دریافت کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر – 19064

عناوین کلیدی فایل کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر، شامل: موارد کار, تحقیقی, اصل, کرامت, انسانی, در, اسلام, و, اعلامیه, جهانی, حقوق, بشر,کار تحقیقی اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر,مواردي که در اعلاميه حقوق بشر اسلامي قيد شده ولي در اعلاميه جهاني مسکوت مي باشد , اشتراکات اعلاميه جه,,, می باشد:

توضیحات:

موضوع:
اصل کرامت انسانی در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

فهرست مطالب
مقدمه 1
طرح موضوع و پیشینة آن 3
هدف و ضرورت تحقیق 4
واژه شناسی کرامت 5
1)حقوق بشر 6
2)تعريف حقوق بشر از ديدگاه دين 7
گفتار اول ـ بررسي اجمالي اعلاميه4 جهاني حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر5 اسلامي 8
بند اول ـ اعلاميه حقوق جهاني بشر 8
الف ) تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر 8
ب ) محتواي اعلاميه جهاني حقوق بشر 8
ج ) ويژگي هاي حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر 13
د ) موقعيت اصول حقوقي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر در اسلام 14
کرامت به مثابه قاعده 16
بند دوم ـ اعلاميه حقوق بشر اسلامي 21
الف ) تدوين اعلاميه حقوق بشر اسلامي 21
ب ) محتواي اعلاميه حقوق بشر اسلامي 23
ج ) ويژگي هاي کلي اعلاميه حقوق بشر اسلامي 24
د ) ابداعات و نوآوري هاي اعلاميه حقوق بشر اسلامي 24
هـ ) موقعيت اعلاميه حقوق بشر اسلامي نزد جوامع غربي26 26
گفتار دوم ـ مقايسه اعلاميه جهاني حقوق بشر با اعلاميه حقوق بشر اسلامي 28
الف ) اشتراکات اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه اسلامي 28
1-برابري در حقوق 30
2-کرامت و حيثيت 32
3- نقش مذهب 32
4- منشأ قدرت حکومت 33
5-حقوق خانواده 34
6-حق تابعيت جهاني 34
بند سوم ـ مواردي که در اعلاميه حقوق بشر اسلامي قيد شده ولي در اعلاميه جهاني مسکوت مي باشد 35
تفاوت دو دیدگاه در نگاه امام خمینی 37
زوال کرامت 38
موانع عدم مراعات حق کرامت 39
نتيجه گيري 42
منابع 43
مقدمه :
اعلاميه جهاني حقوق بشر در دسامبر سال 1948 در سي ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد . تصويب اين اعلاميه با واکنش هاي متفاوتي در جهان روبرو شد و از جمله بسياري از کشورهاي اسلامي بعضي از مفاد آن را مغاير با اصول اساسي اسلام دانسته و به انتقاد از اين مفاد مورد اختلاف پرداختند.
بسياري از دانشمندان و عالمان اسلامي با توجه به پشتوانه هاي عظيم و قوي حقوق بشر در دين مبين اسلام پيشنهاد دادند که اعلاميه ايي با توجه به اصول اسلام تهيه و به تصويب کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي برسد و سرانجام اين اعلاميه در اجلاس وزراي خارجه کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي در سال 1990 در بيست و پنج ماده به تصويب رسيد.
به نظر مي رسد اعلاميه حقوق بشر اسلامي ( اعلاميه قاهره ) در واقع پاسخي ديني به اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد . با اين مقدمه در اين نوشتار کتابخانه ايي در پي پاسخ به اين سؤال هستيم که : چه تفاوت ها و چه شباهت هايي بين اعلاميه جهاني حقوق بشر و اعلاميه حقوق بشر اسلامي وجود دارد ؟
در يک نگاه کلي ، اعلاميه قاهره در شرايطي مشابه اعلاميه جهاني حقوق بشر تدوين شده و همانند اعلاميه جهاني بر شرافت و کرامت ذاتي انسان تأکيد و حقوق بنيادين وي را به رسميت مي شناسد . علاوه بر اين اين اعلاميه همانند اعلاميه جهاني بر امور قابل توجهي چون حق حيات ، حق آزادي ، حق امنيت و ساير حقوق طبيعي انسان ها تأکيد مي کند ، ولي اعلاميه حقوق بشر اسلامي از بعضي جهات با اعلاميه جهاني داراي اختلافاتي مي باشد که از مهمترين موارد اختلافي مواد 1 و 2 و 18 اعلاميه جهاني مي باشد که در اين نوشتار به طور مبسوطي شرح داده شده است . با عنايت به اين موارد ، به نظر مي رسد که تفاوت قابل توجهي ميان معيارهاي اين دو اعلاميه وجود نداشته و اين دو اعلاميه هر دو در پي احقاق حقوق انسان ها بوده و مي توان گفت که مکمل هم هستند در احقاقا حقوق انسان ها نه جايگزيني براي هم .
براي درک بهتر اين موضوع ، ابتدا لازم است مفاهيم به کار رفته در اين مقاله مورد تعريف قرار گيرند:

طرح موضوع و پیشینة آن
کرامت انسان از موضوعات مهم و از واژگان زیبا و پرمعنایی است که از بدو پیدایش ویژه انسان که با امتزاج روح الهی و خدایی با پیکره و جسم آدمی همراه گشت، تجلّی و تحقق یافت. کرامتی که منشأ مقام خلیفة اللهی و جانشینی خدا، تسخیر ارض، مسجود ملائک و فرشتگان مقرب پروردگار گشتن و…. برای انسان شد و با بیانی شیوا و گویا از سوی خدای کرامت آفرین به صراحت اعلام گردید: وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ. آنچه در آیه شریفه بدان تصریح گردیده همان چیزی است که امروزه از آن به کرامت ذاتی، طبیعی و یا حیثیت ذاتی انسان تعبیر می شود و دنیای غرب نیز پس ازگذراندن دوران سیاه قرون وسطی به این مهم پی برده و آن را در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجاند.
نوع دیگری از کرامت نیز از سوی آفریننده و خالق کرامت به انسان ها عرضه گشت تا با دست یابی به آن، کمال مطلوب و علت غایی از خلقت را به دست آورده و به قرب بارگاه ربوبی راه یابند. آیه شریفه إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتْقَاکُمْ به فرزندان آدم یادآور می شود به کرامت ذاتی خویش که در نهاد همگان به ودیعت گذارده شده، بسنده ننموده و با پارسایی و پرهیزگاری، آن را خمیرمایه نیل به مراحل و مراتب والا و بالای کرامت قرار داده و از آن نردبان صعودی برای نیل به کمالات و مقالات بالا بسازند، چیزی که در اسناد حقوقی بین المللی بشر مغفول مانده و یا بسیار کمرنگ دیده می شود.