دریافت پاورپوینت رسانه ها و مطبوعات و نقش آنها در اجتماع (41 اسلاید) – 18975

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت رسانه ها و مطبوعات و نقش آنها در اجتماع (41 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت رسانه ها و مطبوعات و نقش آنها در اجتماع (41 اسلاید), ابزار كنترل اجتماعي,تاثير رسانه ها بر روابط خانوادگي,تحول گروه ,انسجام گروه,پيوندعاطفي ,آسيبهاي خانواده ,کارکرد رسانه هاي جمعي,نتیجه نهایی رسانه های اجتماعی در خانواده,آسيب ارتب می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
پاورپوینت رسانه ها و مطبوعات و نقش آنها در اجتماع (41 اسلاید)
رسانه ها و مطبوعات و نقش آنها در اجتماع

يكي از كاركردهاي اساسي رسانه ها اطلاع رساني از وقايع است كه در محيط اجتماعي واقع مي شود. پيشرفت بهت انگيز وسائل ارتباط جمعي درقرن حاضر جهان را به دهكده كوچكي تبديل كرده است كه انسان ها امكان اطلاع يابي از همه وقايع و حوادث جهان را به طور سريع و جامع دارند. در عصر ارتباطات هيچ حادثه اي هر چند در دورترين مناطق جهاني باشد- منحصر به يك منطقه جغرافيايي نيست و از اين رو سه ويژگي ، فرا زماني، فرا مكاني و سرعت فوق العاده از خصيصه هاي وسائل ارتباط جمعي است.

امروزه تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان ها در رسانه ها رسوخ كرده و از خصوصي ترين رفتار انسان ها تا بزرگترين تغييرات نهادهاي اجتماعي وساختارهاي فرهنگي و سياسي از طريق رسانه ها ارائه مي شود.

رسانه های جمعی
– رسانه هاي جمعي اعم از روزنامه ها، مجلات، راديو و تلويزيون، گاه از انحرافات اجتماعي، نظير تجاوز، خشونت، قتل و…پرده برمي دارند و با اطلاع رساني به موقع و مناسب براي اعضاي جامعه، در پيشگيري از انحرافات اجتماعي نقش مؤثري ايفا مي كنند.

وسایل ارتباط جمعی
– وسائل ارتباط جمعي مي توانند با بهره گيري از شگردهاي تبليغي و آفرينش هاي هنري، نفرت و زشتي تزلزل باورها و ارزش هاي ملي و ديني را به مخاطبان خود القا كنند. بر اين اساس، يكي از وظايف و كاركردهاي مهم رسانه ها ، آگاه سازي و اطلاع رساني عمومي است.

برخی مطالب دیگر پاورپوینت:

ابزار كنترل اجتماعي
تاثير رسانه ها بر روابط خانوادگي
تحول گروه
انسجام گروه
پيوندعاطفي
آسيبهاي خانواده
کارکرد رسانه هاي جمعي
نتیجه نهایی رسانه های اجتماعی در خانواده
آسيب ارتباطي
فضاهاي الکترونيکي و فردگرايي
نظر مک گایر
جان تيلور گاتر (1999)
روانشناسان درحوزه روانشناسي شخصيت و اجتماعي
تاثير رسانه ها بر کودکان
استفاده از رسانه و رشد اجتماعي
رسانه‌هاي ويژه کودکان
پيمان جهاني ملل‌متحد
و ……

دارای 41 اسلاید جامع