دریافت تحقیق گوچه فرنگی – 18968

عناوین کلیدی فایل تحقیق گوچه فرنگی، شامل: موارد تحقیق گوچه فرنگی,رب گوجه فرنگی طبق تعریف Codex Alimentarius می باشد:

توضیحات:

بخشی از متن:
منشا اکثر فنون نگهداری مواد غذایی که امروزه در صنعت کاربرد دارد به قبل از تاریخ و زمانی که بشر به فکر حفظ غذا برای مواقع قحطی یا بهبود قابلیت خوراکی غذا بر آمد ، برمی گردد.
از آن زمان تا کنون روشهای فراوری و نگهداری مواد غذایی در کشور های صنعتی پیشرفتهای چشم گیری داشته است. این پیشرفت ها باعث گردیده تا با استفاده از تکنولوژی های دقیق و با کارایی بالا مواد غذایی تحت فر آیندهای خاصی با اهداف افزایش مدت ماندگاری آنها، افزایش تنوع د ر رژیم غذایی ( این خود موجب می شود دامنه وسیعی از مواد طعم دهنده ، رنگ ، بو و بافت در مواد غذایی به وجود آید )، تامین مواد مغذی لازم برای تندرستی و تولید در آمد برای کمپانیهای تولید کننده مواد غذایی قرار بگیرند، که در عین پایین بودن هزینه انجام فرآیند , محصول تولید شده از کیفیت بالایی نیز برخوردار باشد و به سهولت در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. رب گوجه فرنگی یکی از محصولاتی است که طی فرایند خاص بروی گوجه فرنگی ، تولید می شود. توسعه و گسترش واقعی تولید رب گوجه فرنگی بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1947 صورت گرفت، در سال 1950 میزان تولید گوجه فرنگی به 4/9 میلیون تن رسید که 41 در صد آن در اروپا و 36 در صد آن در امریکا تولید می شد. د رسال 1964 این مقدار به 9/18 میلیون تن رسید که 24 درصد آن در اروپا و 29 در صد در آمریکا تولید می شد . در سال 1963 صنعت تولید رب و ضعیتی بسیار بحرانی داشت. در آن زمان بیشترین میزان رب انگلیس از ایتالیا وارد می شد. آن سال ها اکثر کنسرو سازان ایتالیا مشکل آزمایش کپک را داشتند به قدری که رئیس بهداشت لندن از ورود مقادیر زیادی رب ممانعت به عمل آورد. درحال حاضر دربسیاری از کشورها این محصول تولید میشود. درتمام دنیا رب به صورت بدون پوسته و هسته مصرف می شود بجز کشورپرتقال که با پوسته و هسته مصرف می شود. در انگلستان و فرانسه به طور کل رب گوجه وجود ندارد و آب گوجه مصرف می شود.
رب گوجه فرنگی طبق تعریف Codex Alimentarius: آب گوجه تغلیظ شده و به بریکس مشخصی رسیده باشد رب گوجه فرنگی نامیده می شود.