دریافت پاورپوینت خط شکسته (14 اسلاید) – 18960

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت خط شکسته (14 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت خط شکسته (14 اسلاید),انواع خط ,خط شکسته و مفهوم آن,انواع خط شکسته,کاربرد خط شکسته ,حالت خط شکسته می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
پاورپوینت خط شکسته (14 اسلاید)
خط در زندگي روزمره و در طبيعت حضور چشمگيري دارد. در اين زمينه مي توان مثال هاي متفاوتي ذكر كرد. نقوش خطي روي لباس ها، رديف کتاب ها در کتابخانه، خطوط آجرهاي چيده شده، سيم ها و تيرهاي برق، تنه درختان، شيارهاي شخم و غیره. تنوع مثال ها و نمونه ها به خودي خود نشان مي دهند كه منظور از خط تجسمي معنايي نسبي از خط است و آن نشان دادن يك حركت ممتد و پيوسته بر سطح يا در فضاست. بنابراين خط مي تواند دو بعدي يا سه بعدي باشد. 

به پاره خط هایی که به دنبال هم ولی نه در یک جهت قرار گرفته‌اند و در هر مقطع با شکستگی زاویه‌ای را ایجاد کرده‌اند، خطوط شکسته می گویند.

خط شكسته برخلاف ساير خطوط مي باشد. حالتي خشن، سخت و برنده دارد و چشم را مي آزارد و اعصاب را تحريك مي كند. البته خطوط شكسته با توجه به انواع مختلفي كه دارند، بيان هاي گوناگوني را دربردارند. به عنوان مثال خط شكسته اي كه زاويه آن 90 درجه است، حس خشونت را القا نمي كند، بلكه بيانگر استحكام و ايستايي است.

مباحث دیگر:
انواع خط
خط شکسته و مفهوم آن
انواع خط شکسته
کاربرد خط شکسته
حالت خط شکسته
نتیجه گیری