دریافت تحقیق جامع در مورد کارآفرینی – 18953

عناوین کلیدی فایل تحقیق جامع در مورد کارآفرینی، شامل: موارد تحقیق جامع در مورد کارآفرینی می باشد:

توضیحات:

بخشی از متن:
چكيده :
کارآفرینی به عنوان پدیده ای نو ظهور ، به تازگی در محافل علمی ایران مطرح شده است . احیای تحقیقات و عملیات کارآفرینی در دنیا به دهه 1980 میلادی باز می گردد؛ که آن را ‘ انقلاب کارآفرینانه ‘ نام گذاری کرده اند . ‘ جان تامپسون ‘ معتقد است رفتار کارآفرینانه نیازی فراگیر و ضروری برای تمامی سازمان ها (دولتی ، خصوصی ، داوطلبانه و غیره ) با هر اندازه ( بزرگ ، متوسط و کوچک ) است ( تامپسون ، 1999، ص 281) .
این مقاله دیدگاهی از علم کارآفرینی، تحت عنوان ‘ کارآفرینی اجتماعی’ را به عنوان یک فرایند که تغییر اجتماعی را تسریع می کند و نیاز های مهم اجتماعی را مورد خطاب قرار می دهد ، مطرح می کند . کارآفرینی اجتماعی به عنوان مقوله ای متفاوت از دیگر اشکال کارآفرینی ، به طور نسبی در ارتفای ارزش های اجتماعی و توسعه در مقابل کسب ارزش اقتصادی ارجحیت بیشتری را کسب می کند . در اين مقاله ابتدا مروري بر مفاهيم كلي كارآفريني خواهيم داشت سپس سرمايه اجتماعي، مفاهيمي از كارآفريني اجتماعي و چار چوب هاي نظري اين مقوله جديد ، جايگاه آن نسبت به ساير مقوله هاي كارآفريني ،ويژگي هاي رفتاري كارآفرینان اجتماعي و در نهايت مدلي براي كارآفريني اجتماعي مطرح مي شود .