دریافت پاورپوینت نظریه یادگیری اکتشافي discovery learning جروم برونر (75 اسلاید) – 18943

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت نظریه یادگیری اکتشافي discovery learning جروم برونر (75 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت نظریه یادگیری اکتشافيdiscovery learning برونر ,پاورپوینت نظریه یادگیری اکتشافي جروم برونر ,discovery learning می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
پاورپوینت نظریه یادگیری اکتشافي discovery learning برونر در حجم 75 اسلاید – جروم برونر يکى از روانشناسان آمريکاست که در زمينهٔ يادگيرى شناختي، بويژه دربارهٔ فعاليت آموزشى و کلاس، به مطالعه و تحقيق پرداخته است -او صاحب نظريهٔ يادگيرى اکتشافي (discovery learning) است…
برونر بيشتر به مطالعهٔ فرايند يادگيرى در کلاس درس مى‌پردازد و به مطالعهٔ يادگيرى حيوانات از جمله موش، ميمون و پرندگان کمتر رغبت نشان مى‌دهد.

او ديدگاه‌هاى خود را در کتابى به نام به سوى يک نظريهٔ آموزشى (Toward a Theory of Instruction) مطرح کرده است وى معتقد است که نظريات آموزشى بايد جوابگوى اين سؤال باشند که چگونه مى‌توان بهتر و بيشتر آموخت، نه آنکه تنها به توصيف و تشريح يادگيرى بپردازند

به اعتقاد او، شاگردان را نبايد در برابر دانسته‌ها قرار داد، بلکه بايد آنان را با مسأله روبرو کرد تا خود به کشف روابط ميان امور و راه‌حل آنها اقدام کنند.

برونر مى‌گويد:
برنامه بايد به قدرى منظم و سازمان يافته باشد که شاگرد را به فعاليت وادارد؛ زيرا اگر ما پاسخ را مستقيماً در اختيار شاگردان قرار دهيم، آنان را به کتاب و معلم متکى مى‌سازيم و سبب مى‌شويم که از خود کوششى نشان ندهند و در نتيجه، رضايت‌خاطر از يادگيرى به دست نياورند و انگيزه‌هاى يادگيرى در آنان تضعيف شود.

پاورپوینتی جامع در حجم 75 اسلاید