دریافت پاورپوینت اصول مدیریت کیفیت (34 اسلاید) – 18942

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اصول مدیریت کیفیت (34 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت اصول مدیریت کیفیت (34 اسلاید),اصل اول: تمركز بر مشتري (Customer Focus,اصل دوم: رهبري در مديريت (Leadership,اصل سوم: مشاركت كاركنان(Involvement of people,اصل چهارم: رويكرد فرايندي (Process approach),اصل پنجم: رويكرد سيستمي به مديريت (Sy,,, می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
پاورپوینت اصول مدیریت کیفیت (34 اسلاید)
اصل اول: تمركز بر مشتري (Customer Focus
اصل دوم: رهبري در مديريت (Leadership
اصل سوم: مشاركت كاركنان(Involvement of people
اصل چهارم: رويكرد فرايندي (Process approach)
اصل پنجم: رويكرد سيستمي به مديريت (System approach to management)
اصل ششم: بهبود مستمر (Continual improvement)
اصل هفتم: تصميم گيري بر مبناي واقعيت ها (Factual approach to decision making)
اصل هشتم: ارتباط سودمند و دوطرفه با تامين كنندگان (Mutually beneficial supplier relationships )
…………………………………………….
اصل اول: تمركز بر مشتري(Customer Focus)
هر سازماني به مشتريان خود وابسته است و بايد نيازهاي حال و آينده آنان را درك نمايد و نيازمندي هاي مشتريان خود را برآورده نمايد. علاوه بر اين سازمان ها بايد براي عبور از انتظارات مشتريان خود برنامه ريزي و تلاش نمايند.
تمركز بر مشتري و درك نيازهاي حال و آينده او باعث پاسخگويي منعطف و سريع سازمان به فرصت هاي بازار و در نتيجه افزايش سود سهام و سهم بازار براي سازمان خواهد شد.
رضايت مشتريان با افزايش اثربخشي بكارگيري منابع سازمان، افزايش يافته و بهبود وفاداري مشتري به سازمان باعث ماندگاري در تجارت مي گردد.