دریافت پاورپوینت درس (13) سیزدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (47 اسلاید) – 18940

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس (13) سیزدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (47 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت درس (13) سیزدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (47 اسلاید),پاورپوینت درس سیزدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم, زمینه های کودتای 28 مرداد , علّت های استعفای دکتر مصدّق, قیام سی تیر و پیامدهای آن می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درس (13) سیزدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (47 اسلاید)

اسلاید 2
زمینه های کودتای 28 مرداد
در این درس، با علّت های استعفای دکتر مصدّق، قیام سی تیر و پیامدهای آن، نقش آیت الله کاشانی در سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن مجدّد دولت مصدّق، زمینه های کودتا علیه دولت مصدّق آشنا می شوید

اسلاید 3
قیام ٣٠ تیر
در تیرماه 1331 دکتر مصدّق برای مواجهه با مخالفان داخلی که در رأس آن دربار قرار داشت، از شاه خواست تا پست وزارت جنگ را در اختیار وی قرار دهد و چون شاه نپذیرفت، مصدّق استعفا کرد

دارای 47 اسلاید جامع – دارای تصاویر کتاب