دریافت پاورپوینت درس (12) دوازدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (39 اسلاید) – 18939

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس (12) دوازدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (39 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت درس (12) دوازدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (39 اسلاید) , نهضت ملّی شدن صنعت نفت , چگونگی وحدت میان آیت الله کاشانی و دکتر مصدّق می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درس (12) دوازدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (39 اسلاید) – نهضت ملّی شدن صنعت نفت – در درس گذشته با مذاکرات نفت شمال و فرجام آن آشنا شدید. در این درس با چگونگی وحدت میان آیت الله کاشانی و دکتر مصدّق و تلاش های مردم ایران برای ملّی شدن صنعت نفت و پیامدهای آن آشنا می شوید.

اسلاید 2
نهضت ملّی شدن صنعت نفت
در درس گذشته با مذاکرات نفت شمال و فرجام آن آشنا شدید. در این درس با چگونگی وحدت میان آیت الله کاشانی و دکتر مصدّق و تلاش های مردم ایران برای ملّی شدن صنعت نفت و پیامدهای آن آشنا می شوید.

اسلاید 3

زمینه های شکل گیری نهضت ملّی شدن نفت ایران
دولت انگلستان که از محصول نفت ایران و سایر کشورهای خاورمیانه درآمد بسزایی کسب می کرد، نمایندهٔ خود «نویل گس » را در چند مرحله برای انجام مذاکرات نفت به ایران فرستاد

دارای 39 اسلاید جامع – دارای تصاویر کتاب