دریافت تحقیق انرژی خورشیدی – 18928

عناوین کلیدی فایل تحقیق انرژی خورشیدی، شامل: موارد تحقیق انرژی خورشیدی,دانلود تحقیق انرژی خورشیدی می باشد:

توضیحات:

فهرست مطالب
انرژي خورشيدي 1
آب گرم خورشيدي 2
توليد برق از طريق گرماي خورشيد 4
سلولهاي خورشيدي يا انرژي فتوولتايي 6
انواع كلكتورهاي خورشيدي 13
كاربردها 14
تاريخچه ساخت نيروگاههاي خورشيدي 18
نيروگاه خورشيدي جورجياي 400 كيلو ولت 19
انرژي خورشيد در خدمت آب شيرين 20
استفاده از انرژي خورشيدي و فناوري نانو 27
كاربردهاي نيروگاهي خورشيدي 29
نتيجه گيري 31
منابع 32
انرژي خورشيدي
روي اين سياره است. بيش ار 5000 سال قبل، مردم خورشيد را پرستش مي‌كردند. اولين پادشاه مصر، خداي خورشيدي، به نام را (Ra) بود. در بين النهرين، خداي خورشيدي به نام شاماش (Shamash)،‌ خداي اعظم و برابر با عدالت بود. در يونان دو خداي خورشيد به نامهاي آپولو و هليوس وجود داشت. تأثير خورشيد در ساير اديان نيز نمايان است. زرتشتي، مذهب رومي، هندو، بودائي،‌ كاهن (انگليس)، آزتگ (مكزيك) و خيلي از قبايل بومي امريكا خورشيد را پرستش مي‌كردند.