دریافت پاورپوینت درس (17) هفدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (27 اسلاید) – 18922

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس (17) هفدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (27 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت درس (17) هفدهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم,درس پیدایش نهضت روحانیت,چگونگی روی کار آمدن دولت اسد الله علم , اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا در ایران می باشد:

توضیحات:

اسلاید 2
پیدایش نهضت روحانیت
در این درس با چگونگی روی کار آمدن دولت اسد الله علم و اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا در ایران از قبیل تصویب نامة انجمن های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید آشنا می شوید و مخالفت و مقاومت روحانیت و مردم در برابر این اصلاحات را می خوانید

اسلاید 3
دولت اسدالله علم
با رحلت آیت الله بروجردی مرجع بزرگ تقلید شیعیان جهان در فروردین ماه 1340 ، شاه تصور کرد که زمینه برای جانشینی مرجع یا مراجع تقلید به جای آیت الله بروجردی وجود ندارد. از این رو فرصت را برای اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکا مناسب دید.

دارای 27 اسلاید جامع – دارای تصاویر کتاب