دریافت تحقیق تاریخ هنر جدید – 18910

عناوین کلیدی فایل تحقیق تاریخ هنر جدید، شامل: موارد تاریخ هنر جدید,دانلود تحقیق تاریخ هنر جدید می باشد:

توضیحات:

بخشی از متن
تاريخ هنر
مقدمه
انسانها هنر را براي تسکين خود برگزيده‌اند ، چه هنرمندان و چه مخاطبان اثر هنري در هنر مايه آرامش مي‌جويند .
آنچه در هنر به نظر اصل است ،‌ زيبايي است . هرچند در هرزماني زيبايي را به شکل‌هاي مختلفي درک مي‌کنند.
بعضي هنر را آينه واقعيت‌هاي موجود درجهان از طبيعت تا زندگي آدمها به حساب مي‌آورند . يعضي زماني نام هنر را بر چيزي ميگذارند که سازنده‌ اش با آن احساس آرامش کند و آنچه در نظر دارد به تمامي بيان کرده باشد . بعضي مي‌گويند ؛ اگر مخاطب به درستي نفهمد که هنرمند چه مي‌گويد ،‌ اثر چه ارزشي مي‌تواند داشته باشد . بعضي از شکل اثر حرف مي‌زنند که اگر اثر هنري از قواعد و شکل درست هنر پيروي نکند ،‌ يک اثر هنري خلق نکرده است . اما اکنون همه اين گروه‌ها بعد از قرن‌ها بحث مي‌دانند که اثر هنري درواقع همه اينهاست . و تک تک اين گروه‌ها حق دارند ولي بدون بقيه ناقص هستند .
بسته به آنکه هنرمند چه ابزاري را براي بيان هنرش انتخاب کند ،‌ هنرها شاخه‌هاي مختلفي را تشکيل داده‌اند. همچنان که بايد بدانيم بعضي سخن‌ها را فقط با بعضي ابزارها مي‌توان گفت . مثلا شايد هيچوقت نتوانيم ،‌صرفا از روي يک شعر حافظ يک فيلم سينمايي بسازيم ، ‌زيرا حافظ با دقت مطلبي را انتخاب کرده که صرفا با شعر بيان مي‌شود . د راين صورت اين اثر براي هميشه بصورت يک شعر باقي‌ است و هيچکس خود آنرا به زبان ديگر در‌نمي‌آورد . و لي شده است که يک اثر هنري با يک ابزار ديگر بيان بسيار زيبايي به ‌خود گرفته است . اما همچنان که گفته شد ،‌اصل در هنر زيبايي است . باهر ابزاري که مي‌طلبد ،‌بايد چيز زيبا را خلق کنيم و آنرا به جهان و آدم‌ها هديه کنيم . اين مي‌تواندبراي هميشه ماندگار باشد. مانند مجسمه سازي در دوره‌اي از يونان يا نگارگري دوره عباسي در ايران .

يکي از مسائل مهم در هنر امروز بصري شدن بيش از اندازه آن است ،‌بصري شدن يعني آثار هنري از راه ديدن در ما تاثير مي‌گذارند . امروز هر کسي مي‌داند که معني يک قلب ، عشق است . يا همه وقتي تصوير ميکي ماوس رامي‌بينيم ،‌در حاليکه بکلي با يک موش واقعي فرق مي‌کند آنرا تشخيص ميدهيم . همچنانکه بسياري از رنگها تاثيرات خاصي روي بيننده خود مي‌گذارند.اين