دریافت پاورپوینت درس (9) نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (42 اسلاید) – 18900

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس (9) نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (42 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت درس نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم, درس ویژگی های حکومت رضاشاه,پاورپوینت درس (9) نهم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم, درس ویژگی های حکومت رضاشاه می باشد:

توضیحات:

اسلاید 2
در این درس به طور فشرده با شاخصه های حکومت و سیاست های فرهنگی و مذهبی دورة پهلوی اول آشنا می شوید. هدف از طرح این مباحث، آشنایی بیش تر شما با ابعاد فرهنگی و اجتماعی دوران حکومت رضاشاه است.

اسلاید 3
ویژگی های حکومت رضاشاه
الف- وابستگی
ب- خودکامگی و حکومت فردی
ج- ترویج ملی گرایی افراطی
د- نظامی گری
ه- تضعیف و تخریب ارزش های دینی

دارای 42 اسلاید جامع – دارای تصاویر کتاب