دریافت پاورپوینت درس (6) ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (34 اسلاید) – 18898

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس (6) ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (34 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت درس (6) ششم تاریخ معاصر پایه یازدهم (34 اسلاید) , درس دورۀ دوم مشروطه ( 1293 1288 ش),پاورپوینت درس ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم, درس دورۀ دوم مشروطه ( 1293 1288 ش) می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درس (6) ششم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (34 اسلاید) – درس دورۀ دوم مشروطه ( 1293  1288 ش) – دورهٔ دوم مشروطه یکی از برهه های مهم تاریخ معاصر ایران است. این دوره با فتح تهران به دست مشروطه خواهان آغاز شد و دارای دو ویژگی بارز بود…

اسلاید 3
دورهٔ دوم مشروطه یکی از برهه های مهم تاریخ معاصر ایران است. این دوره با فتح تهران به دست مشروطه خواهان آغاز شد و دارای دو ویژگی بارز بود
1 اختلاف های شدید بین طرفداران مشروطه

2 مداخله های آشکار و سلطه گرانهٔ روس و انگلیس در سرنوشت ایران

اسلاید 4
قدرت گرفتن جریان جدید در انقلاب مشروطه و اختلاف های داخلی

پس از فتح تهران مجلسی فوق العاده، مرکب از سران و رؤسای مجاهدان، شاهزادگان، اعیان و وکلای سابق مجلس شورای ملی، تشکیل شد و به اتفاق آرا، محمد علی شاه از سلطنت خلع، و پسر دوازده سالهٔ او، احمد میرزای ولیعهد، به مقام سلطنت برگزیده شد.

 در حجم 32 اسلاید