دریافت پروژه فرآيند توليد سيمان – 18814

عناوین کلیدی فایل پروژه فرآيند توليد سيمان، شامل: موارد پروژه فرآيند توليد سيمان, سنگ شكن, ,سپراتور, , آسياب مواد خام, , كوره, , آسياب سيمان می باشد:

توضیحات:

فهرست
1- مقدمه
2- تاريخچه
3- آتش باري
4- سنگ شكن
5-سپراتور
6- آسياب مواد خام
7- كوره
8- آسياب سيمان
9-الكتروفيلترها وبگ فيلترها
10- واحد بارگيري

مقدمه
تعريف سيمان:
سيمان مجموعه اي از مواد شيميايي است كه در انواع سازه هاي مختلف براي پيوند اجزاي ساختمان مورد استفاده قرار ميگيرد و هدف به هم چسباندن اجزاي ساختمان وايجاد يكپارچكي و افزايش استحكام و مقاومت آن در مقابل فشارهاي گوناگون است.
سيمان برحسب مشخصات ونوع تركيبات مواد آن داراي انواع متفاوتي ميباشد كه چندين نمونه از آن در كارخانه سيمان مشهد ساخته ميشود ومورد استفاده قرارميگيرد كه سيمان هاي نوع 2 و5 وپوزولاني از آن جمله ميباشند كه هركدام برحسب خواصي كه دارند داراي كاربرد خاصي ميباشند كه از آن براي سدسازي وپل سازي وساير كارهاي عمراني مورد استفاده قرار ميگيرد.