دریافت پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پرتاب دیسک (10 اسلاید) – 18811

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پرتاب دیسک (10 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پرتاب دیسک,پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پرتاب دیسک (10 اسلاید),عضلات درگیر در برتاپ دیسک می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت تجزیه و تحلیل حرکت پرتاب دیسک (10 اسلاید) 

عضلات درگیر: سه سر بازو،فیله کمر دوقلو،دلتویید خلفی و میانی، متوازی الاضلاع،قسمت 2 و 3 ذوزنقه
عمل: آبداکشن، چرخش خارجی بدناکستنشن دست،چرخش داخلی پا
تقویت عضلات درگیر: هالتر روی شانه ها به صورت اسکات قرار داده و به جناهین حرکت چرخش خارجی و داخلی انجام میدهیم.