دریافت پاورپوینت جامع فشار روانی و سالمندی (45 اسلاید) – 18782

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت جامع فشار روانی و سالمندی (45 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت جامع فشار روانی و سالمندی (45 اسلاید),سازگاری در سنین پیری, بحران های زندگی,بحران سالمندی,دوران سالمندی؟ ,سالمندی و پیری ,فشارزاهای دوران سالمندی می باشد:

توضیحات:

اسلاید 2
دوران سالمندی؟
سالمندی و پیری را حالتی ذهنی توصیف کرده اند. زمانی احساس پیری می کنید، پیر هستید. این حالت می تواند برای برخی 30 سالگی و برای برخی در 65 سالگی اتفاق بیفتد و برای کسانی که «قلبی جوان دارند» هرگز فرا نرسد، بسته به اینکه بر بخش های فشارزا تمرکز کنید یا برابعاد خوشایند و مطلوب سالمندی.

اسلاید 3
دوران سالمندی سرشار از تغییر و تحول است.
وقایع این دوران(بازنشستگی،بیماری،مرگ دوستان، و بستگان، و نا ایمنی مالی) همه مستلزم سازگاری هستند.
این وقایع ممکن است فشارزا باشند وتهدیدی برای سلامت و سعادت به شمار آیند.

اسلاید 4
آزمون اطلاعات درباره سالمندی
برداشت های اشتباه در مورد سالمندی!

  • 1.اکثر سالمندان در آسایشگاه زندگی می کنند.
  • 2.سالمندان آمریکایی دور از بچه هایشان زندگی می کند.
  • 3.سالمندان ارتباط کمتری با بچه های خود دارند.
  • 4.مشکل سالمندان تنهایی است.
  • 5.علاقه زیادی به مسائل جنسی ندارند.
  •  6.توجه افراد سالمند به گذشته جنبه مرضی دارد.
  •  7.با سالمندان با احترام برخورد می شود.