دریافت ساخت و نصب تيرهاي روشنايي درمحوطه ي گلستانه ها (كوپه ها) – 18690

عناوین کلیدی فایل ساخت و نصب تيرهاي روشنايي درمحوطه ي گلستانه ها (كوپه ها)، شامل: موارد ساخت و نصب تيرهاي روشنايي درمحوطه ي گلستانه ها (كوپه ها),تیرهای روشنایی,دانلود مقاله در مورد ساخت و نصب تيرهاي روشنايي درمحوطه ي گلستانه ها (كوپه ها),تحقیق در مورد ساخت و نصب تيرهاي روشنايي درمحوطه ي گلستانه ها (كوپه ها),بررسی ساخت و نصب تيرها,,, می باشد:

توضیحات:

چون اكثر وسايل مورد نياز در اردوگاه ساخته مي شد لذا با استفاده از لوله ي گاز 4 و 6 از هر لوله 2 متر بريد و انتهاي دو سر را با تبديل لوله ي گاز به هم جوش داده و براي نماي بهتر به كارگاه رنگ كوره برده تا به رنگ دلخواه رنگ آميزي شود تا زيبا و چشم گيرتر شود سپس با تهيه كلاهك بالاي اين لوله ها كه معمولي به صورتي مخروطي بوده را از خيابان خريداري كرديم ضمناً قسمت پائين لوله شماره 6 را، دريچه اي براي سيم كشي و در پايين تير يك صفحه براي نگهداشتن تير جوش داديم و نيز آماده براي نصب بر روي زمين است سپي محل كانال كشي را مشخص كرده و بعد كانالي به عمق cm 70 حفر شد جاي قرار گرفتن تيرهاي روشنايي را به وسيله ي بتن و يك صفحه ي فلزي كه داراي 4 پيچ است بر روي زمين ايجاد مي كنيد بايد توجه داشت كه بتن ريخته شده از سطح زمين بلندتر باشد تا آب باعث پوسيده گي پايه ي تير روشنايي نشود.
براي كابل كشي ابتدا حدود cm10 خاك نرم كف كانال ريخته سپس كابل را درون كانال قرار
مي دهيم و بعد حدود cm10 ديگر خاك نرم بر روي آن مي ريزيم و روي آن يك رديف آجر و بر روي آجرها نوار پلاستيكي كه مشخص كننده ي عبور خط برق مي باش قرار داده و روي آن را با خاك پر مي كنيم در ابتدا خط اجرائي به يك تابلوي فرعي كه از قبلاً بنا به درخواست اردوگاه و مشخصات داده شده توسط پيمان كاران ساخته و در محل مورد نظر نصب شده متصل مي كنيم كه تابلو فرعي داراي قسمت هاي مختلفي مانند كليد دو حالته، فيوز سيگاري كه براي لامپ هاي سيگنال استفاده مي شود و همچنين لامپ سيگنال براي كنترل فازهاي T, S, R و سه CT با مشخصات A5/100 و يك عدد PT و يك رديف فيوز مينياتوري كه براي چند كمپ از يكي از آنها استفاده مي شود قرار دارد كه شماره ي كمپ ها بر روي هر يك نوشته شده و چند فيوز مينياتوري نيز براي آب خوري ها كه توضيحات هر كدام از قسمت هاي نام برده شده در بالا را در پايان همين بخش شرح داده شده است و سپس كابل روشنايي محوطه ي كمپ ها را نيز به وسيله ي يك ترمينال كه در درون تابلو قرار دارد به شبكه متصل مي كنيم.

كابل و كابل كشي
تعريف كابل:
هر هادي الكتريسيته كه عايق روي آنها نسبت به زمين داراي اختلاف پتانسيل صفر و هادي آن نسبت به زمين داراي اختلاف پتانسيل فازي يا اصطلاحاً ولتاژ فازي باشد، كابل ناميده مي شود.
كابل ها در طراحي شبكه هاي برق و تنظيم پروژه هاي پخش انرژي الكتريكي در كارخانجات، مراكز صنعتي، تجارتي و منازل به كار مي رود. از اين رو شناخت كابل و كاربرد آن ضرورت و اهميت خاصي دارد. هر كابل با سطح مقطع معين قادر به انتقال جريان به ميزان مشخصي مي باشد و اگر جريان از اين حد تجاوز كند باعث استهلاك زودهنگام و يا سوختن كابل مي شود. در طراحي شبكه و كابل كشي سه اصل زير را بايد در نظر گرفت:
1- جريان برق از حد مجاز جريان كابل بيشتر نشود.
2- افت ولتاژ بيش از حد مجاز نباشد
3- محاسبات اقتصادي در مورد سطح مقطع انتخابي از نظر تلفات توان انجام گيرد.