دریافت ویراستاری خبر – 29629

عناوین کلیدی فایل ویراستاری خبر، شامل: موارد ویراستاری, آموزش ویراستاری, ویراستار, چگونه ویراستار خبر شویم, نگارش و ویرایش در رسانه, نگارش خبر, ویرایش خبر, ویراستاری خبر, خبرنگاری, روزنامه نگاری, خبرنگار, چگونه خبرنگار شویم می باشد:

توضیحات:

جزوه ویراستاری خبر برگرفته از مطالب آموزشی چندین کتاب مطرح در حوزه رسانه است. این جزوه به خبرنگاران، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه خبر و رسانه کمک می‌کند تا در کمترین زمان به حجم باکیفیتی از مطالب آموزشی در حوزه نگارش خبر دسترسی پیدا کرده و در این حوزه دانش خود را ارتقا دهند.