دریافت آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت آهنگری تراکتورسازی در سال 85 – 17663

عناوین کلیدی فایل آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت آهنگری تراکتورسازی در سال 85، شامل: موارد آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت آهنگری تراکتورسازی در سال 85 می باشد:

توضیحات:

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت آهنگری تراکتورسازی در سال 85
دسته: مدیریت مالی- حسابداری
فرمت:Excel
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت آهنگری تراکتورسازی در سال 85 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.