دریافت پاورپوینت کليات طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي – 31503

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت کليات طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي، شامل: موارد اهداف طرح,,,اقدامات,,,برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري,,,چرخه اقدامات,,,نقشهاي موثر در برنامه می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت کليات طرح جامع امن سازي زيرساختهاي حياتي در مقابل حملات الکترونيکي

قسمتی از اسلایدها  
امروزه بیشتر امور کسب وکار مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) گرديده است. 

در وزارت نیرو نيز از ابزارها و سامانه‌هاي مرتبط با فناوري ارتباطات و اطلاعات براي کنترل صنعتي استفاده مي‌شود که بدون بکارگيري آنها برخي از عمليات جاري صنعتي غيرممکن و يا غير اقتصادي خواهد شد.

به مخاطره افتادن هريک از سامانه‌هاي عملياتي و اطلاعاتي فوق و يا سامانه‌هاي مشابه مي‌تواند از کار افتادن سرویس‌های وزارت نیرو شده و تبعات اجتماعي، سياسي و امنيت ملي به وجود آورد.

یک بدافزار کامپیوتری می‌تواند به راحتی باعث نابودی یک نیروگاه، پالایشگاه، کارخانه و … شود.

امروزه بدافزارها، جنگ افزارهای نوین هستند.

فهرست مطالب و اسلایدها

مقدمه

اهداف طرح

اقدامات

برنامه هاي کوتاه مدت مديريت وضعيت افتا به منظور مقابله با تهديدات فوري

چرخه اقدامات

نقشهاي موثر در برنامه