دریافت پاورپوینت کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز اثر حائری روحانی – 29495

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز اثر حائری روحانی، شامل: موارد کتاب فیزیولوژی اعصاب,پاورپوینت کتاب فیزیولوژی اعصاب , غدد درون ریز ,فیزیولوژی اعصاب , غدد درون ریز ppt,پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب,جزوه فیزیولوژی اعصاب,حائری روحانی,فیزیولوژی غدد درون ریز pdf,پاورپوینت غدد درون ریز,فیزیولوژی اعصاب ppt می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز اثر حائری روحانی در قالب pptx و در حجم 358 اسلاید جامع در برگیرنده کل مطالب کتاب، دارای نکات اصلی کتاب، شکل های مهم:

فهرست مطالب: 

فصل اول: فنون و روشهای تحقیق در علوم اعصاب 
فصل دوم: سوخت و ساز یاخته‌های عصبی 
فصل سوم: ویژگیهای ساختمانی و عملی یاخته‌های عصبی 
فصل چهارم: سیناپس و انتقال پیامها بین نورونها
فصل پنجم: بافت هم‌بند عصبی (نوروگلیا)
فصل ششم: چگونگی ایجاد و شکل‌گیری دستگاه عصبی مرکزی
فصل هفتم: سیستمهای حسی دستگاه عصبی
فصل هشتم: سیستمهای حرکتی دستگاه عصبی
فصل نهم: مغز و حالات هیجانی
فصل دهم: اعمال عالی دستگاه عصبی
فصل یازدهم: دستگاه عصبی خودکار
فصل دوازدهم: اعصاب مغزی و نخاعی
فصل سیزدهم: تفاوتهای ساختمانی و عملی نیمکره‌های مغز
فصل چهاردهم: فیزیولوژی غدد درون‌ریز


*توجه* 
برای دریافت فصل های کتاب به صورت مجزا روی لینک زیر کلیک کنید