دریافت پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات – 14575

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات، شامل: موارد دانلود پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات, تعریف رفتار شهروندي سازماني, انواع رفتار شهروندی سازمانی, رفتار شهروندی سازمانی و كيفيت خدمات, ارتباط ميان رفتار شهروندی سازمانی كارمندان با ادراك مشتريان از كيفيت خدمات دريافت شده, اع می باشد:

توضیحات:

عنوان: دانلود پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات
دسته: مدیریت
تعداد اسلاید: 23 اسلاید
فرمت: پاورپوینت
این فایل شامل پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:
مقدمه
تعریف رفتار شهروندي سازماني
انواع رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی و كيفيت خدمات
ارتباط ميان رفتار شهروندی سازمانی كارمندان با ادراك مشتريان از كيفيت خدمات دريافت شده
رضايت شغلی و فتار شهروندی سازمانی
اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی
نتیجه گیری
مقدمه این فایل به شرح زیر است:
به دليل تاثير مثبت و مستقيم رفتار شهروندي سازماني بر كيفيت خدمات ارائه شده و به تبع آن بر سود آوري سازمان، توجه به اين گونه رفتارها مي تواند يكي از راههاي افزايش اثربخشي سازمانها باشد كه تاكنون بدان توجه چنداني نشده است. به طور كلي هدف از انجام اين تحقيق بررسي ارتباط ميان رفتار شهروندي سازماني (OCBs)و رضايت شغلي و اعتماد كاركنان نسبت به مديران و نيز كيفيت خدمات ادراك شده توسط مشتريان مي باشد.