دریافت پاورپوینت نوآوری های روش تحقیق کمی و کیفی – 29485

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت نوآوری های روش تحقیق کمی و کیفی، شامل: موارد ارزشيابي,اهمیت ارزشیابی تکوینی ,کاربرد ارزشیابی توصیفی,ابزارهای ارزشیابی توصیفی, ارزشیابی پوشه ای,خودسنجی و همسال سنجی,پوشه کار,روش تحقیق کمی و کیفی می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت نوآوری های روش تحقیق کمی و کیفی در قالب pptx و در حجم 27 اسلاید:


بخشی از متن:
چکیده 
در این مجموعه سعی شده که نگاهی کوتاه و گذرا درارزشیابی کیفی  یا توصیفی  داشته باشیم. در این مباحث ابتدا در خصوص ارزشیابی و  اهداف  آن و اعتبار و اهمیّت ارزشیابی سخن به  میان  آمده و دسته  بندی  ارزشیابی ها  را داریم و با توجه به اهمیت  ارزشیابی تکوینی  و  ارتباط داشتن  این ارزشیابی با ارزشیابی توصیفی سعی  شده تا  اهداف و  اهمیّت  ارتباط آن بیان شود.
بعد از این موارد به  بررسی ارزشیابی کمّی و کیفی  و تفاوت آنها  و ارزشیابی  توصیفی  و کاربرد وابزارهای  آن صحبت شده و راهکارهای مناسب جهت چگونگی استفاده  از ابزارها و نتایج  حاصل از ارزشیابی  توصیفی ارائه شده است.
ارزشیابی توصیفی به توصیف ارزشیابی های گوناگون که به شیوه های متنوع از دانش آموزان به عمل آورده ایم می پردازد واین نوع ارزشیابی همان ارزشیابی مستمر است . و معلم تحول هر دانش آموز خود را دنبال می کند و در جریان یک یادگیری وارد عمل می شود .
فهرست مطالب:
مقدمه
ارزشيابي
مواردی که در ارزشیابی ها با يد رعايت كرد
اهمیت ارزشیابی تکوینی 
کاربرد ارزشیابی توصیفی
ابزارهای ارزشیابی توصیفی
پوشه کار
چه چیزهایی را باید در پوشه نگهداری کرد
معیارهایی برای ارزشیابی پوشه ای
از نتایج ارزشیابی پوشه ها چگونه استفاده کنیم
پروژه 
چگونگی ارائه یک پروژه
فرایند بازخورد در ارزش یابی کیفی – توصیفی 
 نکات قابل توجه در خودسنجی و همسال سنجی 
بازخورد  پایانی 
فرایند تفکر و یادگیری به صورت عملکردهای زیر تفکیک شده است 
نتیجه
منابع