دریافت پاورپوینت کتاب برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای نوشته سوسن آقاجانبگلو – 29484

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت کتاب برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای نوشته سوسن آقاجانبگلو، شامل: موارد اهداف برنامه , فعالیت های سازمان , تعیین مهارت , مدل های آموزشی, تکنیک ها , نیاز سنجی , cbt,برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای,سوسن آقاجانبگلو می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت کتاب برنامه ریزی آموزش فنی و حرفه ای نوشته سوسن آقاجانبگلو در حجم 39 اسلاید: 


بخشی از متن:
در این فصل ابتدا به معرفی اهداف  و برنامه ریزی فنی حرفه ای و واژه هلای نیروی کار متخصص، و نیروی کار ماهر درجه یک و دیگر واژه های کاربردی در اموزش فنی حر فه ای تعریف شده است .
در فرایند اموزش فنی حرفه ای علاوه بر انتقال مهارت های فنی و تخصصی مورد نیازبرای احزار یک شغل و قوانیین مدنی  ایمنی و بهداشتی  مر تبط با جایگاه اجتماعی  ان حر فه به مرد منتقل شود   .
سازمان امورش فنی حر فه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1359 برای اراعه اموزش های فنی حر فه ای کشور تشکیل شده است. 
 واژه شناسی  اموزش فنی حرفه ای  به سه دسته از جمله نیروی کار متخصص . نیروی کار ماهر درجه 1 .و نیروی کار ماهر در جه 2 تقسیم بندی شده است