دریافت پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز (سیناپس و انتقال پیامها بین نورونها) – 29467

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز (سیناپس و انتقال پیامها بین نورونها)، شامل: موارد کتاب فیزیولوژی اعصاب,پاورپوینت کتاب فیزیولوژی اعصاب , غدد درون ریز ,فیزیولوژی اعصاب , غدد درون ریز ppt,پاورپوینت فیزیولوژی اعصاب,جزوه فیزیولوژی اعصاب,حائری روحانی,فیزیولوژی غدد درون ریز pdf,فیزیولوژی اعصاب و غدد,سیناپس , انتقال پیامها بین می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت فصل چهارم 4 کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز (سیناپس و انتقال پیامها بین نورونها) نوشته دکتر سید علی حائری روحانی در قالب pptx  و در حجم 32 اسلاید: 

بخشی از متن: 
سیناپس و انتقال پیام بین نورون ها 
سیناپس : محل ارتباط یک نورون با نورون دیگر، ارتباط توسظ غشای نورون ها 
انواع سیناپس ها : آکسون به دندریت یا آکسون به جسم سلولی (بیشترین تعداد)، آکسون به آکسون، دندریت به دندریت
نام نورون اول : نورن پیش سیناپسی 
نام نورون بعدی : نورون پس سیناپسی
هر نورون میتواند نسبت به برخی نورون ها پیش سیناپسی و نسبت به برخی دیگر پس سیناپسی باشد!
انواع سیناپس ها
سیناپس های الکتریکی :
موجود در دستگاه عصبی بی مهرگان
عدم وجود فاصله بین دو نورون پیش و پس سیناپسی
انتقال موج عصبی پس از رسیدن به این سیناپس بدون واسطه شیمیایی
امکان پذیری انتقال اغلب در دو جهت
همواره از نوع تحریک کننده
*توجه*
برای دریافت پاورپوینت کل کتاب روی لینک زیر کلیک کنید

 برای دریافت دیکر فصل های کتاب روی لینک زیر کلیک کنید