دریافت پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی تمرین – 29462

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت برنامه ریزی و طراحی تمرین، شامل: موارد پاورپوینت ,برنامه ریزی, و ,طراحی, تمرین می باشد:

توضیحات:

نوع فایل:power point

قابل ویرایش: 36 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

سن ریخت شناسی

سن ریخت شناسی یا ظاهری به مراحل مختلف رشد ساختمانی یا آناتومیکی اطلاق میشود که می توان از طریق شناسایی ویژگیهای خاصی، آن را برآورد کرده و تشخیص داد.

سن بیولوژیکی (زیست شناسی)

سن بیولوژیکی به پیشرفت و تکامل عملکردی (فیزیولوژیکی) اندامها و دستگاههای بدن اطلاق میشود که در برآورد و تشخیص استعداد و قابلیتهای عملکردی شخص در رسیدن به سطوح بالاتر و برتر اجرایی، هم در تمرینات و هم در هنگام مسابقات موثر و مفید است.

سن ورزشی

به دلیل مشکلاتی که در برآورد ,ارزیابی دقیق و کامل سن بیولوژیکی (زیستی) و سن ریخت شناسی یا ظاهری (مرفولوژیکی) وجود دارد. آنها را غالباً به صورت ذهنی مشخص و برآورد می کنند.

سن ورزشی به ویژه حداقل سن و سن برگزیده (مناسبترین سن) برای شرکت در مسابقات بزرگ در رقابت های رده بزرگسالان سطح بالا، کاربرد مهمی در طرح ریزی برنامه های تمرینی درازمدت دارد.

فهرست مطالب واسلایدها:

تعریف برنامه ریزی

طراحی تمرین

اصول کلی برنامه تمرینی

فاکتور های آمادگی جسمانی

برنامه تمرینی سالانه

جدول طراحی تمرین سالیانه

الگوی تمرین دراز مدت

بسکتبال