دریافت پاورپوینت بررسی اپیدمی ها – 29460

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت بررسی اپیدمی ها، شامل: موارد پاورپوینت, بررسی, اپیدمی ها, می باشد:

توضیحات:

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 24 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

بررسی همه گیری یک بیماری عفونی

عبارت است از جمع آوری و ثبت داده ها و تجزیه و تحلیل و تفسیر آنها طی آن همه گیری و ارائه توصیه ها و راه حلها و انجام اقدامات مناسبی به منظور کنترل آن بر اساس اصول و ضوابط اپیدمیولوژی بالینی

تعریف مورد مشکوک؟ مورد محتمل؟ و مورد قطعی.

لازم به یادآوری است که واژه های فوق، برای تعریف موارد بسیاری از بیماریهای عفونی، تعریف شده است و ممکن است تفاوتهایی بین تعاریف محلی و جهانی وجود داشته باشد

مشکوک: تب+ دیسترس تنفسی +اقامت بیش ازدوروز+لکوپنی+ترومبوسیتوپنی

محتمل: علایم بالا+ علایم ازمایشگاهی وسرولوژیک

قطعی : علایم دومورد بالا +کشت وRT-PCR

فهرست مطالب و اسلایدها:

آمادگی برای فعالیت در عرصه

تایید وقوع همه گیری

اثبات تشخیص بیماری

تعریف موارد (Cases)

توصیف داده ها در قالب متغیرهای زمان، مکان و شخص

بیان فرضیات

ارزیابی فرضیات و آزمون ها

بازنگری و اصلاح فرضیات

کنترل همه گیری

جلوگیری از بروز همه گیری رعب و وحشت و در صورت وقوع، اقدام به کنترل آن

خودداری از پنهانکاری و اجتناب از عمل نکردن به رسالت انسانی

تنظیم وارائه گزارش همه گیری

نحوه گزارش همه گیری